Opiskeluhuolto

Oppilaitoskohtaisen opiskeluhuoltoryhmän tehtävänä on oppilaitoskohtaisen opiskeluhuollon suunnittelu, kehittäminen, toteuttaminen ja arviointi. Opiskeluhuoltoryhmää johtaa rehtori ja ryhmän muut jäsenet ovat kuraattori, nuorisopsykologi, terveydenhoitaja, opinto-ohjaajat ja erityisopettaja. Tarvittaessa mukaan voidaan kutsua myös opettajia, tutoropettajia, opiskelijajäseniä ja huoltajia. Opiskeluhuoltoryhmä kokoontuu keskimäärin kerran jaksossa tai tarvittaessa useammin.

Opiskeluhuollon asiantuntijaryhmä kootaan tapauskohtaisesti yksittäisen opiskelijan / opiskelijaryhmän tuen tarpeen selvittämiseksi ja opiskelijahuollon palveluiden järjestämiseksi. Asiantuntijaryhmän kokoaminen edellyttää opiskelijan tai huoltajan suostumusta.

 

Opiskeluhuollon jäsenten yhteystiedot löydät kohdasta Yhteystiedot.