Kirjoituspäivän aamuna kokelaat saapuvat saliin ja asettuvat paikoilleen kokeen tekemistä varten.

Ylioppilaskirjoitukset

Ylioppilaskirjoitukset voi halutessaaan hajauttaa kolmelle peräkkäselle tutkintokerralle. Muistathan pitää Wilman yo-kirjoitussuunnitelmasi ajantasalla.

Aikataulut

Tärkeät päivämäärät ja tapahtumat löytyvät sekä opinto-oppaan lopusta vuosikellosta että kirjattuna koulun kalenterista. Pidäthän huolta, että olet oikeassa paikassa oikeaan aikaan ja että olet tehnyt oikeat asiat oikeaan aikaan!

YO-kirjoitussuunnitelma

Opiskelijat saavat apua kirjoitussuunnitelmien tekoon opinto-ohjauksessa läpi lukiovuosien. Suunnitelmat kirjataan Wilman lomakkeelle ja ne pidetään ajantasalla.
Kokeile ILMO-työkalulla, millä aineyhdistelmillä ylioppilastutkinnon voi suorittaa uuden tutkintorakenteen mukaisesti.

Tutustu käytänteisiin

Opiskelijalla on mahdollisuus saada kokeen suorittamiseen oikeus erityisjärjestelyihin, jos hänelle on siihen perusteltu syy. Erityisjärjestelyjä voivat olla pidennetty koeaika tai lupa suorittaa koe erillisessä  koetilassa. Erityisjärjestelyt edellyttävät aina lupaa ylioppilastutkintolautakunnalta.

Opiskelija voi myös saada arvosteluun helpotusta sairauden, vamman tai vieraskielisyyden perusteella.

Ennen kuin kokelas ryhtyy hakemaan lautakunnalta erityisjärjestelyjä ja hankkimaan tarvittavia liitteitä, hänen on syytä keskustella tarvittavista erityisjärjestelyistä sekä niiden toteuttamisesta lukion rehtorin kanssa. Hakemus on toimitettava lautakuntaan viimeistään
• kevään tutkinnon osalta 30. marraskuuta ja
• syksyn tutkinnon osalta 30. huhtikuuta.
Myöhässä toimitetut tai puutteelliset hakemukset käsitellään, mutta erityisjärjestelyt pannaan toimeen aikaisintaan seuraavalla tutkintokerralla. Poikkeuksena ovat erityisjärjestelytarpeet, jotka ilmenevät äkillisesti yllä ilmoitettujen päivämäärien jälkeen.

Arvostelun helpotus

Sairaus tai vamma, lukihäiriö tai vaikea elämäntilanne voidaan ottaa arvostelussa huomioon vain, jos kokelas on saamassa kokeesta hylätyn arvosanan. Tällöin kokelaan pistemäärää korotetaan alla olevan taulukon mukaisesti. Korotettu pistemäärä voi olla enintään yhtä suuri kuin approbatur-arvosanan vähimmäispistemäärä. Korotus tehdään yhden koesuoritusta heikentävän syyn perusteella koetta kohti siten, että huomioon otetaan syy, jonka perusteella kokelas saa eniten pisteitä. Pistemäärän enimmäiskorotus, jos sairaus tai vamma, erityisen vaikea elämäntilanne tai lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeus vaikuttaa koesuoritukseen.

 

Opiskelija täyttää ylioppilaskirjoituksiin ilmoittautumislomakkeen ja tarkistuttaa sen omalla opinto-ohjaajalla. Tämän jälkeen opiskelija toimittaa allekirjoitetun lomakkeen kansliaan, josta hän saa mahdollisesti laskun. Lasku tulee maksaa eräpäivään mennessä.

Ilmoittautumislomakkeeseen merkitset koko tutkinnon suorittamissuunnitelman. Ilmoittautumislomake löytyy myös kohdasta Lomakkeet ja oppaat.

 

Kokelas voi ilmoittautua maksuttomasti viiteen ensimmäiseen kokeeseen. Seuraavista kokeista peritään maksu. Jos kokelas ilmoittautuu saman tutkintokerran aikana useaan kokeeseen siten, että kokeita tulee yhteensä enemmän kuin viisi, kokelas valitsee maksuttomasti suoritettavat kokeet.

Jos kokelas saa maksuttomasti suoritetusta kokeesta hylätyn arvosanan, hän saa uusia kokeen ilman maksua muutamin poikkeuksin. Hylätyn kokeen uusimisesta peritään maksu esimerkiksi seuraavissa tapauksissa:

  • Kokelaan koe on hylätty, koska kokelas on jättänyt saapumatta koetilaisuuteen.
  • Kokelaan koe on hylätty, koska kokelas ei ole jättänyt koesuoritusta arvosteltavaksi.
  • Kokelaan koe on hylätty vilpin tai koetilaisuuden järjestyksen häiritsemisen vuoksi.

Maksuttomuus ei välttämättä kata kaikkia ylioppilastutkinnon valmistumisen edellyttämiä viittä koetta, jos kokelas suorittaa tutkinnossaan enemmän kuin vaadittavat viisi koetta. Viiden ensimmäisen kokeen ja näiden kokeiden hylättyjen arvosanojen suorittaminen antaa kokelaalle kuitenkin mahdollisuuden ylioppilastutkinnon maksuttomaan suorittamiseen, mikä on ollut oppivelvollisuuden laajentamisen tavoitteena.

Ohjeet videomuodossa

YO-koepäivään valmistautuminen

Ohjeet tekstinä

Hanki hyvät ja riittävät eväät kirjoituksiin. Eväät tulee pakata läpinäkyviin astioihin, jotta niiden tarkistaminen on helppoa. Juomat kannattaa olla suljettavissa pulloissa.

Omat reseptilääkkeet saa olla mukana. Ota mukaan myös resepti. Salissa on saatavilla perussärkylääkkeitä, allergialääkettä sekä nenäliinoja. WC-tiloissa on saatavilla kuukautissuojia.

Varaudu todistamaan henkilöllisyytesi (passi, henkilökortti).

Pukeudu kirjoituspäivänä siten, että sinulla on mukava istua. Suosittelemme vaatteita, joita on helppo vähentää tai lisätä. Kirjoitustilassa liikut sisätossuissa tai sukkasillaan. Pukeudu lämpimästi.

Kännykkää/älykelloa et saa tuoda kirjoitustilaan edes suljettuna repussa. Parasta
jättää kännykkä ja muut tekniset laitteet kotiin. Jos kännykän/älykellon/lompakon tuonti on välttämätöntä, jätä se kaappiisi.

Saavu paikalle hyvissä ajoin, viimeistään klo 8.15 ellei toisin ole määrätty. Noudata tuloaikaa täsmällisesti, jotta ehdit etsiä oman kirjoituspaikkasi ja kuulet kokeen alussa annettavat ohjeet.

Ruokalan edustalla aulassa on koreja, joihin voit laittaa evääsi ja muut tarvikkeet. Tarkista vielä kerran eväspakkausten etiketit sekä vaatteiden tekstit, ettei niissä ole mitään kiellettyjä tekstejä, esim. vieraan kielen kokeissa ei saa olla kyseisellä kielellä olevia tekstejä. Koriin laitetaan myös läppärin virtajohto, kuulokkeet, hiiri ja hiirimatto tarkistamista varten. Bluetooth-ominaisuudella varustettuja laitteita ei saa olla, vaikka ne olisivat langallisiakin. Varaudu todistamaan henkilöllisyytesi (ajokortti tai passi).

Istumapaikkasi näet ilmoitustaululta salin edestä tai salin ovesta. Kengät jätetään salin ulkopuolelle.

Heti salin sisäpuolella on eväiden ja muiden saliin tuotujen tavaroiden tarkastuspiste. Tämän tarkastuspisteen ohitettuasi et voi enää palata salin ulkopuolelle ennen kokeen alkua. Mahdolliset wc-käynnit suoritetaan valvojan kanssa.

Äkillisissä koepäivän sairastapauksissa (esim. kuume, vatsatauti) hakeudu lääkärin vastaanotolla kokeen jälkeen ja toimita lääkärintodistus kansliaan.

Toimita yo-kirjoituspäivänä päivätty lääkärintodistus sairaudesta. Lääkärintodistus lähetetään lukiolta ylioppilastutkintolautakunnalle. Lääkärintodistuksesta tulee selkeästi käydä ilmi, mistä sairaudesta on kyse, sairauden vaikeusaste ja ajankohta.

Tavaroita/papereita putoaa: Nosta kätesi ylös, jolloin valvoja tulee luoksesi. Et saa nostaa mitään itse, paitsi aivan pulpetin vierestä
Wc-käynnit: Nosta kätesi ylös ja odota valvojaa. Huomioi myös muut, sillä vain yksi kerrallaan on wc-reissulla. Laita näytönsäästäjä päälle, kun poistut paikaltasi.
Ongelma koneen toiminnassa: Nouse seisomaan, jolloin valvoja tulee luoksesi.

Varsinainen koejärjestelmä tallentaa vastaukset automaattisesti, mutta muilla ohjelmistoilla tekemiäsi tiedostoja sinun täytyy muistaa tallentaa tekovaiheessa työpöydälle.

Päätettyäsi kokeen palauta usb-tikku ja kaikki paperit (myös käyttämättömät) päävalvojalle. Kerää vasta sitten tavarasi ja poistu kirjoituspaikalta häiritsemättä muita kokelaita.

Jos saat hylätyn arvosanan yhdessä pakollisessa kokeessa, ylioppilastutkintolautakunta voi kuitenkin jäljempänä esitetyin edellytyksin antaa ylioppilastutkintotodistuksen, johon hylätty arvosana merkitään. Menettelyä kutsutaan kompensaatioksi.

Ellei kokelas halua kompensaatiota suoritettavan, hänen on annettava asiasta kirjallinen ilmoitus lukiolle, joka toimittaa sen edelleen lautakunnalle. Ilmoituksen on oltava lautakunnassa kevään tutkinnossa viimeistään 5. toukokuuta ja syksyn tutkinnossa viimeistään 4. marraskuuta.

Syksyllä 2021 tai aikaisemmin aloitetut tutkinnot

Hylätyt suoritukset eri kokeissa jaotellaan neljään tasoluokkaan, joista käytetään merkintöjä i+, i, i- ja i=. Kokelaan kustakin hyväksytystä kokeesta saamasta arvosanasta annetaan kompensaatiopisteitä seuraavasti: laudatur 7, eximia cum laude approbatur 6, magna cum laude approbatur 5, cum laude approbatur 4, lubenter approbatur 3 ja approbatur 2. Hylätyn arvosanan tasoluokan i+:n kompensoimiseen tarvitaan vähintään 12 kompensaatiopistettä, i:n 13, 1i-:n 16 ja i=:n 18

Keväällä 2022 tai myöhemmin aloitetut tutkinnot

Jos kokelas on suorittanut tutkintoon vaadittavista viidestä kokeesta yhden kokeen hylätyllä arvosanalla ja neljä hyväksytyllä arvosanalla, hän saa näistä neljästä kokeesta kompensaatiopisteitä arvosanojen perusteella seuraavasti: laudatur 7, eximia cum laude approbatur 6, magna cum laude approbatur 5, cum laude approbatur 4, lubenter approbatur 3 ja approbatur 2. Kokelaan saamat kompensaatiopisteet lasketaan yhteen ja 10 kompensaatiopistettä kompensoi hylätyn arvosanan. Jos kokelas on suorittanut enemmän kuin viisi koetta, hänelle otetaan kompensaatiopisteiden laskemisessa huomioon tutkintoon vaadittavista kokeista ne neljä koetta, jotka tuottavat korkeimman kompensaatiopistesumman. Ylimääräisistä kokeista ei anneta kompensaatiopisteitä.

Kokeeseen voi osallistua opiskelija, joka on suorittanut kaikki ko aineen lukion pakolliset kurssit.

Rehtori voi myöntää  perustellusta syystä osallistumisoikeuden opiskelijalle, joka ei ole suorittanut kaikkia lukion pakollisia kursseja. Oikeuden myöntämiselle tulee olla kuitenkin lain edellyttämät perusteet esim. ulkomailla tapahtunut vieraan kielen opiskelu tai muut korvaavat opinnot. Oikeutta on haettava kirjallisesti rehtorilta hyvissä ajoin ennen koetta.

Alustavat pisteet

Aineenopettajat tekevät alustavan pisteytyksen Ylioppilastutkintolautakunnan hyvän vastauksen piirteiden pohjalta. Kokelasmäärästä riippuen pisteytysaikaa on viikko tai kaksi viikkoa. Alustavat pisteet ovat nähtävillä Wilmassa, kohdasta Tulosteet > YO: Ilmoittautumiset ja suoritukset.

Tutkintotulokset ja koesuoritukset

Lopullisesta pisteytyksestä vastaavat Ylioppilastutkintolautakunnan sensorit. Kevään kirjoitusten lopulliset tulokset tulevat toukokuun puolivälin paikkeilla ja syksyn kirjoitusten lopulliset tulokset puolestaan marraskuun puolivälissä. Myös nämä tulokset ovat luettavissa Wilmasta.

YTL:n tulokset ja koesuoritukset sivusto:
https://www.ylioppilastutkinto.fi/fi/tutkinnon-suorittaminen/tulokset-ja-koesuoritukset

 

Oikaisuvaatimus

Ylioppilastutkintolautakunnan päätökseen, jolla koesuoritus on arvosteltu, saa vaatia lautakunnalta oikaisua. Oikaisuvaatimuksen tekeminen maksaa 50 euroa. Maksu palautetaan, jos oikaisuvaatimus johtaa arvosanan tai pelkän pistemäärän korottamiseen.

https://www.ylioppilastutkinto.fi/fi/tutkinnon-suorittaminen/oikaisuvaatimus

Varmista, että olet suorittanut kirjoitettavista aineista kaikki pakolliset kurssit, muutoin sinulla ei ole osallistumisoikeutta kyseisen aineen kokeeseen!

Osallistu kertauskursseille ja luo hyvä lukusuunnitelma. Tarvittaessa konsultoi opinto-ohjaajia lukusuunnitelman tekemisessä.

Digitaalisten kokeiden tarkat kuvaukset löydät Ylioppilastutkintolautakunnan sivuilta www.ylioppilastutkinto.fi kohdasta Ylioppilastutkinto > Digitaalinen ylioppilastutkinto > Tarkemmat kuvaukset digitaalisten kokeiden sisällöstä.

Selvitä kokelasnumerosi etukäteen. Löydät kokelasnumeroluettelon ala-aulan ilmoitustaululta.

Sairastumistapauksissa hanki itsellesi lääkärintodistus, jossa yo-kirjoituspäivä on merkitty sairauspäiväksi. Toimita todistus välittömästi kansliaan. Ilmoita sairastumisesta myös kansliaan.  Lääkärintodistuksesta tulee selkeästi käydä ilmi, mistä sairaudesta on kyse, sairauden vaikeusaste ja ajankohta. Kirjoitustilaisuus pyritään tällöin järjestämään YTL:n luvalla koulun mahdollisuuksien mukaisesti poikkeusjärjestelyin.

YO-kokeita voi tehdä useammalla tutkintokerralla. Tutkinto pitää kuitenkin saada tehtyä (tutkintoon kuuluvat viisi koetta) enintään kolmena peräkkäisenä tutkintokertana.

Tutkinnon suorittaminen alkaa silloin, kun ilmoittautuu ensimmäisen kerran kokeeseen. Tutkinto katsotaan hylätyksi, jos kokelas ei ole suorittanut tutkintoa kolmen tutkintokerran, hylätyn kokeen uusimiseen käytettävien tutkintokertojen ja mahdollisten tutkinnon keskeytymisestä myönnettyjen jatkokausien mukaisessa ajassa. Tutkinnon suorittamisen voi tällöin aloittaa uudelleen. Kokelas voi sisällyttää hylättyyn tutkintoon sisältyneet hyväksytyt kokeet uuteen tutkintoon kolmen vuoden ajan aiemmin suoritetun kokeen hyväksymisestä.

Huom. Jos kirjoituksissa tulee tutkintoon kuuluviin aineisiin (aineiden kokeisiin) hylättyjä, voit lisätä uusia kirjoitettavia aineita vain kolmella ensimmäisellä kirjoituskerralla. Sen jälkeen sinun on vain mahdollista uusia kokeita, etkä voi lisätä tutkintoon uusia kirjoitettavia aineita. Kun olet saanut tutkinnon valmiiksi, voit täydentää tutkintoa yo-todistuksen saamisen jälkeen eri aineiden kokeilla.

Ylioppilastutkintolautakunta voi hakemuksesta erityisen painavan syyn vuoksi päättää, että kokelas voi tutkinnon ollessa kesken aloittaa tutkinnon suorittamisen alusta.

YO-tutkinnon hajauttaminen on suunniteltava huolellisesti erityisesti silloin, kun haluaa kirjoittaa useita reaaliaineita.

Yhdellä tutkintokerralla voi kirjoittaa

  • AI
  • RUA tai RUB
  • MAA tai MAB
  • yksi pitkä vieras kieli
  • kaksi lyhyttä vierasta kieltä
  • yksi reaaliaineista PS, FI, HI, FY, BI
  • yksi reaaliaineista UE/ET/UO, YH, KE, GE, TE