Saavutettavuusseloste

Sotkamon lukio pyrkii takaamaan verkkosivustojensa saavutettavuuden saavutettavuusdirektiivin edellyttämällä tavalla. Teemme jatkuvasti työtä saavutettavuuden parantamiseksi.

Tämä saavutettavuusseloste koskee sivustoa www.sotkamolukio.fi ja se on laadittu 07.12.2023.

Saavutettavuus liittyy lakiin digitaalisten palvelujen tarjoamisesta.

Palvelun saavutettavuuden on arvioinut ulkopuolinen asiantuntijaorganisaatio yhdessä lukion kanssa.

Tarjoamme tukea käyttäjille, joille digipalvelut eivät ole saavutet­tavissa

Sotkamon lukio palvelee monikanavaisesti. Voit ottaa yhteyttä puhelimitse, sähköpostitse tai sosiaalisen median kautta tai tulla käymään lukion kansliassa.

Saavutettavuuden tila

Sotkamon lukion verkkosivusto täyttää Verkkosisällön saavutettavuusohjeiden (WCAG) 2.1 tason AA vaatimukset osittain. Vaatimusten noudattamatta jättämiset ja vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä.

Ei-saavutettava sisältö

Verkkosivusto ei ole vielä kaikilta osin vaatimusten mukainen. Saavutettavuuspuutteita korjataan säännöllisesti.

 • Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet
  • PDF-liitteet eivät kaikilta osin vastaa saavutettavuuskriteeristöä.
  • Upotettujen videoiden tekstitys ei laajene kuvailutulkkauksiin saakka.
  • Sivuilla on tekstiä sisältäviä kuvia, joilla on lyhyt tai tyhjä alt-teksti, joka ei välitä kaikkea kuvan sisältämää tietoa.
  • Taulukot eivät kaikilta osin vastaa saavutettavuuskriteeristöä.
 • Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty
  • 1.2.5 Kuvailutulkkaus (tallennettu)
  • 1.3.1 Informaatio ja suhteet
  • 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö
  • 1.4.5 Tekstiä esittävä kuva

Saavutettavuusvaatimukset eivät koske kaikkia sisältöjä

Sotkamon lukion verkkosivuilla on videoita, joista puuttuvat tekstitykset ja kuvailutulkkaukset. Ennen 23.9.2020 julkaistua videosisältöä ei lain mukaan tarvitse tehdä takautuvasti saavutettavaksi tai poistaa verkkosivustolta. Verkkosivustoon sisältyy sivuja ja asiakirjoja, jotka eivät välttämättä täytä kaikkia saavutettavuusvaatimuksia. Sivustolla on jonkin verran ulkopuolisten tahojen tuottamia sisältöjä, esimerkiksi liiteaineistoja, joissa on saavutettavuuspuutteita. Ennen 23.9.2019 arkistoituun verkkosivustoon tai sen arkistoituun sisältöön ei tarvitse lain mukaan soveltaa saavutettavuusvaatimuksia.

Verkkosivuja päivitetään jatkuvasti

Sotkamon lukion nykyiset verkkosivut ovat julkaistu 12.12.2023. Sivuston taustalla on aiempi verkkosivupohja.

Huomasitko saavutettavuus­puutteen digipalvelussamme?

Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi.

Anna saavutettavuuspalautetta sähköpostilla saavutettavuus@sotkamo.fi tai alla olevalla verkkolomakkeella.

Valvonta­viranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvonta­viranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö

 • saavutettavuus@avi.fi
 • puhelinnumero vaihde 0295 016 000