kellotaulu

Opetuksen ja valmennuksen väliset periaatteet

Urheilulukiossa noudatetaan valtakunnallista urheilulukion tuntijakoa, ja opintoihin sisältyy vähintään 24 opintopisteen verran urheiluvalmennuksen opintoja. Sotkamon lukion opetus ja Vuokatti-Ruka Urheiluakatemian valmennus tekevät tiivistä yhteistyötä, jotta arjen aikataulut mahdollistavat niin opiskelun kuin valmentautumisen.

Urheilulukion tuntijako

LOPS16: lv 2023-2024 4. vsk

Urheilulukiossa urheilijalla on poislukuoikeus kahdeksaan pakolliseen kurssiin, jos hän on suorittanut vähintään 12 urheiluvalmennuskurssia. Opiskelijalla tulee kuitenkin olla vähintään puolet yksittäisen oppiaineen pakollisten kurssien määrästä suoritettuna

LOPS21: lv 2023-2024 1.-3. vsk

Lukion oppimäärän tulee sisältää vähintään 20 opintopistettä valtakunnallisia valinnaisia opintoja.
Urheilulukiolaisella on oikeus pois lukea pakollisia opintoja 16 op verran, jos hän on suorittanut vähintään 24 op verran urheilun erityistehtäväopintoja. Opiskelijalla tulee kuitenkin olla vähintään puolet yksittäisen oppiaineen pakollisten opintopisteiden määrästä suoritettuna. Jos pakollisia opintopisteitä on vain kaksi, tulee nämä molemmat olla suoritettuna.

Lukion oppimäärään urheiluvalmennusopintoja Sotkamon lukiossa voi sisällyttää enintään 38 op
seuraavin perustein:

 • Valtakunnalliset moduulit VAO1-VAO4 toteutetaan Sotkamon lukiossa
  valmennuksenohjauskursseina. Näistä opiskelijalle kertyy enintään 6 op.
 • Lajikohtaisesti moduulit URVA1-URVA13 (26 op), jotka suoritetaan ensimmäisen kolmen
  vuoden aikana yksi moduuli/jakso.
 • Näiden lisäksi lukiossa on tarjolla moduulit URVA14-URVA15 (4 op), joita opiskelija voi
  tehdä jatkaessaan lukio-opintoja pidempään.
 • URVA16 Urheilijan palautuminen ja suorituskyky – optimoi kehityksesi 2 op.
  Tähän moduuliin haetaan erikseen ja valitaan pieni ryhmä.

Valmennukseen varatut ajat opetuksen puolella

Sotkamon lukion opintotarjottimessa on seitsemän riviä jaksossa. Näistä riveistä on eri lajeista varattu aikaa valmentautumiseen alla olevan jaon mukaisesti. Kun valmennus tapahtuu rivillä 7, alkavat ti-to koulupäivät klo 10.25. Kun valmennus on riveillä 1 ja 7, alkavat ti-to koulupäivät lounaan jälkeen klo 12.20. Valmennuksen ohjauskurssit toteutuvat käytännössä jaksojen 2-4 aikana pitkien aamuvalmennusten ohessa.

lv 2023-2024 valmennusrivit

 Hiihtolajit, jääkiekkoPesäpalloUinti, suunnistus, eSports,…
vsk1.2.-4.1.2.3.-4.1.2.-4.
1. jakso 1, 7 1, 77 7 7 77
2. jakso1, 7 1, 6, 7 1,71, 7 1, 777
3. jakso1, 71, 6, 71, 71, 71, 777
4. jakso1, 71, 71, 7 1, 71, 777
5. jakso7777777
Jaksokohtaiset rivivaraukset valmennukseen lajeittain

Käytännössä aamuvalmennukset rivillä 7 tarkoittaa, että koulupäivä ti-to alkaa klo 10.25. Kun aamuvalmennukseen käytetään rivit 1 ja 7, alkaa koulupäivä ti-to klo 12.20.

lv 2024-2025 valmennusrivit

  AH, MH, PP, JKUI, SU, ES, muut lajit
1. jakso 77
2. jakso1, 77
3. jakso1, 77
4. jakso1, 77
5. jakso77
Jaksokohtaiset rivivaraukset valmennukseen lajeittain

Käytännössä aamuvalmennukset rivillä 7 tarkoittaa, että koulupäivä ti-to alkaa klo 10.25. Kun aamuvalmennukseen käytetään rivit 1 ja 7, alkaa koulupäivä ti-to klo 12.20.

VRUA, arjen toimintamalli

Vuokatti-Ruka Urheiluakatemia vastaa lukion urheiluvalmennuksen opinnoista. Valmennustoiminnassa sekä koulun ja valmennuksen yhteistyössä noudatamme seuraavaa toimintamallia.

Opiskelu

 • Lukio antaa valmiudet toteuttaa urheilijan kaksoisuraa.
 • Laadukasta opetusta
 • Valmentajat ja asiantuntijat tukevat urheilijan menestymistä myös opinnoissa.

Urheilu

 • Ammattivalmentajien suunnittelemia ja toteuttamia harjoituksia useita kertoja viikossa
 • Valmennus ja asiantuntijatoiminta pohjautuvat viimeisimpään tieteelliseen tutkimustietoon
 • Urheiluvalmennuksessa luodaan motivoiva, turvallinen ja omien rajojen etsimiseen kannustava ilmapiiri.
 • Valmennuksessa hyödynnetään ryhmävalmennusta, jossa huomioidaan urheilijan yksilölliset kehitystarpeet.
 • Opettajat ymmärtävät urheilun vaatimustason ja tukevat urheilijaa hänen kaksoisurallaan.

Odotamme opiskelijoilta

 • Otat kokonaisvaltaisesti vastuuta omasta toiminnastasi.
 • Hoidat vastuullisesti saamasi opiskelutehtävät.
 • Mikäli tarvitset joustoa opiskeluihin, neuvottelet asiasta opettajan kanssa riittävän ajoissa ja sovit aikatauluista sekä korvaavista tehtävistä.
 • Käyttäydyt rakentavasti koulussa ja omassa harjoitusryhmässäsi ja kunnioitat muitakin ympärilläsi toimivia.
 • Osallistut valmennustunneille, mikäli sinulla ei ole terveysperusteista syytä olla poissa. Poissaolostasi informoit ryhmävalmentajaa. Koulupoissaoloissa informoit opettajaa. Pyydät huoltajaa kuittamaan poissaolomerkinnät Wilmassa.
 • Tulet harjoituksiin ja oppitunneille ajoissa ja hyvin valmistautuneena

Ota yhteyttä

Reinikka Mauri

Rehtori, Sotkamon lukio

Simula Jussi

VRUA, valmennuksen johtaja

.