Terveydenhuolto

Terveydenhoidon päätehtävänä on auttaa opiskelijoita terveyden ylläpitämisessä. Ohjausta annetaan kaikissa terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa. Terveydenhoitajan luona voit käydä keskustelemassa henkilökohtaisista asioista ja saada ensihoito-ohjeita sairauksissa yms. elämänhallintaan liittyvissä asioissa. (Lääkärin antama sairaanhoito tapahtuu oman alueen terveyskeskuksen lääkäreiden vastaanotoilla.)

Lukion terveydenhoitajan vastaanottotila on lukion alakerrassa. Tarkempia tietoja vastaanottoajoista saat Wilmassa olevasta tiedotteesta ja terveydenhoitajalta. Terveydenhoitaja Eeva Heikkinen lukiolla aina tiistaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 9-15. Muina aikoina hänet tavoittaa puhelimitse (044-7970699) tai Wilman kautta.

Lukiolaisille tehdään terveystarkastus kerran lukion aikana. Jos sinulla on jokin pysyvä sairaus, vamma tai seurantaa vaativa terveydellinen tekijä, ota yhteys terveydenhoitajaan heti opintojen alettua. Näin saamme varmistettua turvallisen opiskelun.

Hammashoitopalvelut hankitaan pääsääntöisesti kotipaikkakunnalta. (Alle 18-vuotiaille hoito on maksuton). Vieraskuntalaiset voivat hakeutua Sotkamon terveysaseman hammashoitolaan, jos eivät saa järjestymään käyntiä kotipaikkakunnan hammashoitolassa. Sotkamon hammashoitolassa on hammaskiputapauksia varten päivystysvastaanotto ma ja ti klo 12 -14 ja ke – pe klo 8 -10.

Tietoa Sotkamon terveysaseman toiminnasta

Ter­vey­sa­se­man au­kio­loa­jat
ma–to klo 8–16, pe, juh­la­py­hien aat­to se­kä 23.12. ja ju­han­nu­saat­toa edel­tä­vä päi­vä klo 8–15.
la-su se­kä juh­la­py­hi­nä, jou­luaat­to­na ja ju­han­nu­saat­to­na sul­jet­tu.
Mui­na ai­koi­na päi­vys­tys Kai­nuun kes­kus­sai­raa­lassa p.  08-61562300

Sotkamon ter­vey­sa­se­man päi­vys­tä­vä sai­raan­hoi­ta­ja (ta­kai­sin­soit­to sa­man päi­vän ai­ka­na): Hoi­don tar­peen ar­vioin­ti, oh­jaus ja ajan­va­raus p. 08 6156 5009
Sai­raan­hoi­ta­jan ym­pä­ri­vuo­ro­kau­ti­nen pu­he­lin­päi­vys­tys Kai­nuun kes­kus­sai­raa­las­sa p. 08 6156 6000

Sotkamon hammashoitola
Avoin­na: ma–to klo 7.30–15.00  pe klo 7.30–14.30
Ajan­va­raus, neu­von­ta ja ar­ki­päi­vys­tys p. 08 6156 5827