stetoskooppi ja maski

Terveydenhuolto

Terveydenhoidon päätehtävänä on auttaa opiskelijoita terveyden ylläpitämisessä. Ohjausta annetaan kaikissa terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa. Terveydenhoitajan luona voit käydä keskustelemassa henkilökohtaisista asioista ja saada ensihoito-ohjeita sairauksissa yms. elämänhallintaan liittyvissä asioissa. (Lääkärin antama sairaanhoito tapahtuu oman alueen terveyskeskuksen lääkäreiden vastaanotoilla.)

Tarkempia tietoja vastaanottoajoista saat Wilmassa olevasta tiedotteesta ja terveydenhoitajalta.

Heikkinen Eeva

Kouluterveydenhoitaja

Ajanvaraukset Wilma-viestillä tai puhelimitse.
Sotkamon neuvolan tiloissa, Keskuskatu 11, 2 krs.
Rakennus on helppo löytää läheltä lukiota, terveysaseman ja nuorisotalo Asema 13 takaa. Neuvolan alakerrassa on lounasravintola Apaja.


Tietoa Sotkamon terveysaseman toiminnasta

Ter­vey­sa­se­man au­kio­loa­jat
ma–to klo 8–16, pe, juh­la­py­hien aat­to se­kä 23.12. ja ju­han­nu­saat­toa edel­tä­vä päi­vä klo 8–15.
la-su se­kä juh­la­py­hi­nä, jou­luaat­to­na ja ju­han­nu­saat­to­na sul­jet­tu.
Mui­na ai­koi­na päi­vys­tys Kai­nuun kes­kus­sai­raa­lassa p.  08-61562300

Sotkamon ter­vey­sa­se­man päi­vys­tä­vä sai­raan­hoi­ta­ja (ta­kai­sin­soit­to sa­man päi­vän ai­ka­na): Hoi­don tar­peen ar­vioin­ti, oh­jaus ja ajan­va­raus p. 08 6156 5009
Sai­raan­hoi­ta­jan ym­pä­ri­vuo­ro­kau­ti­nen pu­he­lin­päi­vys­tys Kai­nuun kes­kus­sai­raa­las­sa p. 08 6156 6000

Sotkamon hammashoitola
Avoin­na: ma–to klo 7.30–15.00  pe klo 7.30–14.30
Ajan­va­raus, neu­von­ta ja ar­ki­päi­vys­tys p. 08 6156 5827