valmistuneita yo-lakit päässä

Valmistuminen

Lukion päättötodistus

Päättötodistuksen saaminen edellyttää, että sinulla on suoritettuna

  • LOPS16: 75 kurssia ja että olet käynyt kaikki pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnalista  syventävää kurssia (ks. tuntijako).
  • LOPS21: 150 opintopistettä ja että olet käynyt kaikki pakolliset moduulit ja vähintään 20 opintopistettä valtakunnalisia  syventäviä opintoja. (ks. tuntijako).

Ylioppistutkintotodistus

Ylioppilastutkintotodistuksen saamisen ehtona on, että olet suorittanut hyväksytysti tutkintoosi liittyvät kokeet. Yksi hylätty pakollinen koe on mahdollista kompensoida eli hyvittää, mikäli muista tutkintoon liittyvistä kokeista on saatu riittävästi kompensaatiopisteitä. Kompensaatiota ei saa ylimääräisistä kokeista.

Ylioppilastodistuksesta ilmenevät suoritetut pakolliset ja ylimääräiset kokeet, kunkin kokeen taso ja kokeesta saatu arvosana.
Arvosanat ja niiden kirjainlyhenteet sekä niitä vastaavat pistemäärät ovat seuraavat:

laudatur (L)    7
eximia cum laude approbatur (E)   6
magna cum laude approbatur (M) 5
cum laude approbatur (C)     4
lubenter approbatur (B) 3
approbatur (A) 2
improbatur (I) 0

Tutkintotodistukseen merkitään hyväksytysti suoritettujen kokeiden arvosanat. Todistukseen merkitään hyväksytysti suoritetun reaaliaineen kokeen nimi sekä kokeesta saatu arvosana. Kompensaatiota käytettäessä hylätty pakollinen arvosana jää todistukseen.

Milloin suoritusten tulee olla valmiit?

Opiskelijan lukio-opintojen tiedot tulee olla Opetushallituksen ylläpitämässä KOSKI-palvelussa oheiseen kuvaan merkittyihin päiviin mennessä. Tiedot siirtyvät KOSKI-palvelusta Opintopolun suoritusrekisteriin ja sieltä opiskelijavalintojen käyttöön. Yliopistoon valituksi tuleminen edellyttää sekä lukion päättötodistuksen saamista että ylioppilastutkinnon suorittamista. Ammattikorkeakouluun on mahdollista hakea myös pelkällä lukion päättötodistuksella.

YTL: valmsitumispäivät taulukoituna


Jos taulukossa oleva opintojen valmistumisesta ilmoittamisen viimeinen ajankohta osuu pyhäpäivälle tai arkilauantaille, ilmoituksen voi tehdä seuraavana arkipäivänä. Valmistumispäivät pysyvät silti samoina.

Syksyllä valmistuvat

Joulukuussa opintonsa päättävillä ja ylioppilastodistuksen saavilla päättötodistukseen tulevien itsenäisten kurssien (tentit) oltava suoritettuina ja koulun ulkopuolisten kurssien suoritusmerkinnät haettuna 2. jakson toiseen uusintapäivään (huhtikuun loppupuoli) mennessä, jotta opettajat ehtivät tehdä viimeiset arvioinnit ja opintosuoritukset saadaan kirjattua järjestelmään.

Keväällä valmistuvat

Toukokuussa opintonsa päättävillä ja ylioppilastodistuksen saavilla päättötodistukseen tulevien itsenäisten kurssien (tentit) oltava suoritettuina ja koulun ulkopuolisten kurssien suoritusmerkinnät haettuna 4.  jakson toiseen uusintapäivään (loka-marraskuun vaihde) mennessä, jotta opettajat ehtivät tehdä viimeiset arvioinnit ja opintosuoritukset saadaan kirjattua järjestelmään.