Kuvassa oppilaita oppitunnilla.

Tuntijako

Lukio-opinnoissa noudatetaan valtakunnallista tuntijakoa. Tuntijaossa ovat mukana valtakunnalliset pakolliset sekä valinnaiset opinnot. Näiden lisäksi useassa oppiaineessa tarjolla on koulukohtaisia soveltavia opintoja. Näistä rakentuvat opiskelijoidemme yksilölliset opintopolut.


Tuntijako LOPS2021

Oppiaineryhmä ja oppiainePakolliset opinnot (op)Valtakunnalliset valinnaiset opinnot (op)Koulukohtaiset soveltavat opinnot (op)
Äidinkielen ja kirjallisuuden, toisen kotimaisen kielen ja vieraiden kielten opinnot
– Äidinkieli ja kirjallisuus1266
– A-kieli12410
– B1-kieli1046
– B2- ja B3-kielet16+162
Matemaattis-luonnontieteelliset opinnot
– Matematiikan yhteiset opinnot2
– Matematiikka lyhyt tai pitkä oppimäärä
   Lyhyt oppimäärä1046
   Pitkä oppimäärä1864
– Biologia468
– Maantiede264
– Fysiikka2126
– Kemia284
Humanistis-

yhteiskunnalliset opinnot

– Filosofia44
– Psykologia286
– Historia662
– Yhteiskuntaoppi622
– Uskonto tai

elämänkatsomustieto

482
Terveystieto242
Taito- ja taideaineiden opinnot
– Liikunta468
– Musiikki tai kuvataide yhteensä6
   Musiikki2 tai 444
   Kuvataide2 tai 447
Opinto-ohjaus46
Temaattiset opinnot6
Lukiodiplomit6
Tieto- ja viestintätekniikka1
Urheiluvalmennus ja sitä tukevat opinnot38
Koulutoimintaopinnot4
Koulun ulkopuoliset opinnot8
Pakolliset opinnot yhteensä94 tai 102
Tämän liitteen mukaiset valtakunnalliset valinnaiset opinnot vähintään20
Opinnot yhteensä vähintään150 

Lukion oppimäärän tulee sisältää vähintään 20 opintopistettä valtakunnallisia valinnaisia opintoja.
Urheilulukiolaisella on oikeus pois lukea pakollisia opintoja 16 op verran, jos hän on suorittanut vähintään 24 op verran urheilun erityistehtäväopintoja.

Opiskelijalla tulee kuitenkin olla vähintään puolet yksittäisen oppiaineen pakollisten opintopisteiden määrästä suoritettuna. Jos pakollisia opintopisteitä on vain kaksi, tulee nämä molemmat olla suoritettuna

Tuntijako LOPS2016

OppiainePakolliset
kurssit
Valtakunnalliset
syventävät
kurssit
Valtakunnalliset
soveltavat
kurssit
Koulukohtaiset
soveltavat
kurssit
Äidinkieli ja kirjallisuus633
Kielet
 A-kieli627
 B-kieli524
 Muut kielet8+8
Matematiikka
Yhteinen opintokokonaisuus1
 Lyhyt oppimäärä523
 Pitkä oppimäärä935
Ympäristö ja luonnontieteet
 Biologia235
 Maantiede132
 Fysiikka163
 Kemia144
Humanistis-
yhteiskunnalliset tieteet
 Filosofia22
 Psykologia144
 Historia331
 Yhteiskuntaoppi312
 Uskonto tai
elämänkatsomustieto
241
 Terveystieto121
Taito- ja taideaineet5
 Liikunta234
 Musiikki1-222
 Kuvataide1-223
Opinto-ohjaus23
Teemaopinnot3
Taiteiden väliset kurssit3
Lukiodiplomit8
Tieto- ja viestintätekniikka1,5
Urheiluvalmennus12 (syv.)+6(sov.)
Pakolliset kurssit47-51
Syventävät kurssit vähintään10
Kurssit yhteensä vähintään75


Urheilulukiossa urheilijalla on poislukuoikeus kahdeksaan pakolliseen kurssiin, jos hän on suorittanut vähintään 12 urheiluvalmennuskurssia. 
Opiskelijalla tulee kuitenkin olla vähintään puolet yksittäisen oppiaineen pakollisten kurssien määrästä suoritettuna.

.