E-urheilu

Vuokatin urheiluopiston maailmanluokkaiset elektronisen urheilun harjoittelu- ja testausolosuhteet tarjoavat yhdessä laadukkaan kokonaisvaltaisen valmennuksen kanssa opiskelijalle mahdollisuuden kasvaa ja kehittyä ammattimaiseksi e-urheilijaksi.
Kokonaisvaltaisen harjoittelun tuloksena kasvaa tiedollisesti ja taidollisesti lahjakkaita e-urheilijoita, joilla on kaikki tarvittava osaaminen päästä omalla urallaan seuraavalle tasolle. Lukion urheilukoulu ei kehitä pelaajaa ainoastaan pelaajana, vaan myös elämässä pärjäävänä moniosaajana.

Harjoittelu

 • Pelaajan omat henkilökohtaiset taidot
  • Pelitaito
   • Lajimotoriikka
   • Sijoittuminen
   • Ennakointi
   • Tiedollinen ja taidollinen taktinen osaaminen
  • Kehonhuolto ja ominaisuusharjoittelu
   • Peruskuntoharjoittelu
   • Motoriset perustaidot
   • Liikkuvuus
  • Henkinen valmius
   • Suorituspaineiden sietäminen
   • Pettymysten käsittely ja niistä ylipääseminen
   • Henkisten heikkouksien etsiminen, tunnistaminen ja korjaaminen
  • Ravintovalmennus
   • Erilaisten ravintoratkaisujen vaikutukset suorituskykyyn
   • Valmius suunnitella harjoittelua tukeva päivittäinen ravintosuunnitelma
  • Rutiinit ja rytmitys
   • Harjoittelun ja oman elämän rytmittäminen
 • Pelaajan taidot toimia ja kehittyä osana joukkuetta
  • Kommunikaatio
  • Joukkuedynamiikka
  • Konfliktien ennakointi ja ratkaisu
 • Urheilijan brändi ja tuotteistus
 • Taito analysoida omaa ja vastustajien tekemistä
 • Elektronisen urheilun ilmiön laajemman ymmärryksen kasvattaminen
 • Verkostoituminen

Ota yhteyttä

Reinikka Mauri

Rehtori, Sotkamon lukio

Simula Jussi

VRUA, valmennuksen johtaja