Koulukuljetukset

KOULUKYYDITYKSET LV 2022 – 2023

 1. Matkahuollon kortti (= Kainuun kuntien välinen joukkoliikenne)
 • Pohjavaaran linja
 • Sumsan linja (ilta taksilla lukion pihasta)
 • Korholanmäen linja

Lukiolaisten tulee hakea / ladata kortti Kajaanin matkahuollossa.

Mahdollista koulumatkatukea saavien lukiolaisten (synt. 2004 tai myöhemmin ja koulumatka yli 7 kilometriä TAI synt. 2003 tai aikaisemmin ja koulumatka yli 10 kilometriä) tulee tehdä koulumatkatukihakemus lukion kansliassa ennen Matkahuollon kortin lunastamista. Matkahuollon kortin lunastamiseksi tarvitset ostotodistuksen, minkä saat kun palautat koulumatkatukihakemuksen kansliaan.

 1. Waltti-kortti (= Sotkamon kunnan sisäinen joukkoliikenne)
 • Paakin linja
 • Sipisen linja
 • Ontojoen linja
 • Juurikkalahden linja
 • Paikallisbussi SotKatti

Sotkamon lukion opiskelijoilla on oikeus käyttää Sotkamon kunnan sisäistä joukkoliikennettä maksuttomasti.
Jokaisen opiskelijan tulee riippumatta siitä tarvitseeko Waltti-korttia koulumatkoihinsa lunastaa se Sotkamon kunnan virastotalon infosta. Tällä kortilla opiskelijoilla on oikeus käyttää Sotkamon kunnan sisäistä joukkoliikennettä (Sotkatti) maksuttomasti ja kortti tulee olla liikuntatuntien siirtymisiä varten.

Mahdollista koulumatkatukea saavien lukiolaisten (synt. 2004 tai myöhemmin ja koulumatka yli 7 kilometriä TAI synt. 2003 tai aikaisemmin ja koulumatka yli 10 kilometriä) tulee tehdä koulumatkatuki anomus lukion kansliassa ennen Waltti kortin lunastamista.

HUOM! Sotkamon kunnan myöntämä Waltti-kortti ei toimi kuntien välisessä linja-autoliikenteessä!

 1. Taksilla kuljettavat linjat
 • Parkua
 • Saviaho
 • Tuhkakylä
 • Tipasoja (Ontojoelta linja-auto)

Opiskelijat käyvät kansliassa täyttämässä koulumatkatukihakemuksen.

 

 

2021 alkaen  aloittavat

Syksystä 2021 alkaen oppivelvollisuuden pidennys vaikuttaa myös koulumatkakäytänteisiin. Toisen asteen opiskelijoiden maksuttomat koulumatkat korvataan Kansaneläkelaitoksen (KELA) maksaman koulumatkatuen kautta, kun koulumatka on yli 7 km.


2020 ja aiemmin aloittaneet

Koulumatkasi on alle 5 kilometriä

Opiskelija maksaa itse kortin kustannukset. Opiskelija voi käyttää ilmaista Waltti-korttia.

Koulumatkasi on 5-10 kilometriä

Opiskelija maksaa itse kortin kustannukset ja voi anoa kunnan koulumatkatukiavustusta. Matkakortti hankitaan Kajaanin Matkahuollosta tai opiskelija voi käyttää ilmaista Waltti-korttia.

Koulumatkasi on yli 10 kilometriä

Kun koulumatka on yli 10 km, opiskelijan tulee täyttää KELA:n koulumatkatukihakemus, jonka saa lukion kansliasta. Täytä/tarkista hakemus ja palauta se mustekynällä allekirjoitettuna lukion kansliaan. Kansliasta saat koulumatkatukihakemusta vastaan ostotodistuksen Matkahuollon kortin hankintaa varten  Kajaanin Matkahuollosta. Opiskelija voi anoa kunnan koulumatkatukiavustusta.

Sotkamon kunnan koulumatkatukiavustus 

Koulumatkan ollessa vähintään viisi kilometriä opiskelijan on mahdollista saada Sotkamon kunnan tuki 20 euroa ylittävästä korttilatauksesta aina 170 euroon / lukuvuosi. Tuki maksetaan kortin latauskuitteja vastaan. Hae lukion kansliasta tukilomake ja palauta se (ne) täytettynä lukion kansliaan maksukuitin kanssa.