Lomakkeet ja oppaat

Kaikkia lomakkeita vaatia asiointeja voi hoitaa myös kanslian kautta asiointikäyntinä tai soittamalla. Kanslian kautta autetaan tietojen täyttämisessä.

Anomukset
Poissaoloanomus (rehtori)
Tenttianomus
Eroilmoitus
YO: Tietokoneenkäyttöanomus

Raha-anomukset
Waltti, koulukuljetuksen korvaus
Tietokonetukihakemus

Sitoumukset
Penkkarisitoumus
Vanhojen tanssien sitoumus

Ilmoittautumiset
Uusintakuulusteluun ilmoittautuminen
YO: Ylioppilaskirjoituksiin ilmoittautuminen

Oppaita
OPINTO-OPAS 2021-2022

Ruokailu
Erityisruokavaliot päivähoidossa ja koulussa tiedote