kirjainpalikoita pöydällä

Korkeakouluyhteistyö

Lukio-opintojen aikana opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää korkeakoulujen antamaa opetusta osaksi lukio- opintojaan. Yliopistot ja ammattikorkeakoulut järjestävät erilaisia tutustumis- ja kurkistusopintoja, jotka ovat pääsääntöisesti lukiolaisille maksuttomia.

Lisätietoa korkeakoulujen tarjonnasta ja opintojen sisällyttämisestä lukiotutkintoon saat omalta opoltasi. Opintojaksoille ilmoittautuminen hoidetaan oman opinto-ohjaajan kanssa.

Kajaanin ammattikorkeakoulu

Tarjoaa lukiolaisille kurkistusopintoja ja KAMKstart -opintoja. Kurkistusopinnoissa opiskelija voi tutustua amk-opintoihin. KAMKstart on Kajaanin ammattikorkeakoulun uusi opintokokonaisuus, jonka suorittamalla lukio-opiskelijoilla ja ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelevilla on mahdollisuus varmistaa valmistumisen jälkeinen opiskelupaikka Kajaanin ammattikorkeakoulussa. KAMKstart -opinnoissa opiskelija suorittaa 15 opintopistettä haluamaltaan alalta samaan aikaan toisen asteen opintojen kanssa tai enintään vuosi 2. asteelta valmistumisen jälkeen. Opinnot ovat Sotkamon lukiossa opiskeleville ilmaisia.

Itä-Suomen avoin yliopisto, UEF

Sopimusoppilaitostemme opiskelijat voivat valita suoritettavat opintojaksot koko opetustarjontamme joukosta. Opinnot ovat Sotkamon lukiossa opiskeleville ilmaisia.

Ota yhteyttä

Hiltunen Elisa

Opinto-ohjaaja, Sotkamon lukio

opinto-ohjaus

Honkala Anna Maria

Opinto-ohjaaja, Sotkamon lukio

opinto-ohjaus, maantiede