Hankehistoria

päivittyvä listaus (11.9.2023)

YKSITTÄISIÄ LIIKKUVUUKSIA

Euroscola
Strasbourg ja Pariisi
7. – 11.2.2007
31 opiskelijaa ja 3 opettajaa

Ryhmäliikkuvuus
Sabadell, Espanja
27.4. – 3.5.2008
30 opiskelijaa ja 3 opettajaa

Euroscola
Isny ja Strasbourg
28.11. – 3.12.2013
24 opiskelijaa ja 4 opettajaa

Ryhmäliikkuvuuksia
Benavente, Espanja


ERASMUS+ KA1

2016-2018 Sotkamon lukion kansainvälisyysstrategian tekeminen ja opetuksen laadun kehittäminen

https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/kansainvalisyys-pysyvaksi-osaksi-koulun-arkea

2018-2020 VÄLKKY

Erasmus+ EITA palkitun hankkeen esittely

Kehityksen veturina Euroopan reunalla, Opettaja-lehti 16.12.2021

2020-2023 LYKKY

Koulumme kehittämistarpeet nousevat arvopohjastamme, kansainvälisen toiminnan strategiasta ja LOPS21 opetuksen kehittämisen tarpeista.

1. Hyvinvointiosaaminen, jossa on tarpeen kehittää työvälineitä ja toimintatapoja opiskelijan kokonaisvaltaseksi huomioimiseksi ja jaksamisen tukemiseksi. On tarve kehittää toimintaamme siten, että voimme ennaltaehkäistä lukion opiskelijoiden kokemaa stressiä ja siitä aiheutuvia ongelmia. Erityisesti urheilulukiolaisen haasteet tavoitteellisen urheilun ja menestyksekkään opiskelun yhteensovittamiseksi vaatii koululta joustavia ja hyvinvointia tukevia opetus ja asumis-/vapaa-ajan järjestelyjä. Hyvinvoinnin edistäminen ja joustavat järjestelyt vähentää opiskelun keskeyttämistä ja opiskelijoiden syrjäytymistä sekä lisää koulun houkuttavuutta ja parantaa oppimistuloksia.

2. Globaali- ja kulttuuriosaaminen. Kansainvälisen toiminnan kautta,  kansainvälisten yhteyksien, tapaamisten ja niissä muodostuvien verkostojen kautta opettajien kulttuurituntemus ja globaalikasvatuksen motivaatio lisääntyvät. Hankkeessa tarjotaan opettajille mahdollisuus kansainvälistyä ja tutustua eurooppalaisiin kollegoihin, luoda yhteyksiä ulkomaalaisiin kouluihin ja sitä kautta alentaa kynnystä lisätä kansainvälisten verkostojen käyttöä opetuksessa. 2015 kouluumme perustettu KV-kehittäjätiimi on jo kahden KA1 hankekauden ajan, neljä vuotta, pitkäjänteisesti kehittänyt KV-toimintaa koulussamme. Hankkeen myötä kansainvälistyminen edelleen vahvistuu ja eurooppalaiset toimijaverkostomme laajenevat. Tämä edistää kunnan kansainvälistymisstrategian toteutumista ja koulutuksen kansainvälistymistä. Opiskelijoihin kohdistuvia KV- liikkuvuusmahdollisuuksia on tarve monipuolistaa

3. Yhteiskunnallinen osaaminen. Yrittäjyyskasvatuksesta innostuneita opettajia ja opiskelijoita on koulussamme vuosi vuodelta enemmän. Tänä syksynä olemme aloittaneet YES yrittäjyyskasvatusverkoston kautta vahvistaa yrittäjämäistä toimintakulttuuria koulussamme ja perustamme keväällä 2020 yrittäjyyskasvatuksen kehittäjätiimin organisoimaan kehittämistyötä. Tiimiin kuuluvien opettajien yrittäjyyskasvatuksen osaamista on tarpeen lisätä ja heidän on hyvä verkostoitua kansainvälisesti yrittäjyyshenkisten  pettajien ja koulujen kanssa hankkeen myötä.

Opettajien tietämystä tulevaisuuden työelämätaidoista (mm yrittäjyyskasvatus ja STEAM) vahvistetaan kehittämishankkeessa. Tämä edistää opiskelijoiden työelämävalmiuksia.

Tavoitteena on LOPS21 laaja-alaisen osaamisen osa-alueiden osaamisen vahvistaminen koulussamme sekä koulun kansainvälisyysstrategian päivittäminen. Samalla haemme mallia hyvistä koulukäytännöistä eurooppalaisista lukiosta parantaaksemme KV-hanketoiminnan monipuolisuutta ja laatua, (etenkin urheilevien) opiskelijoiden menestymistä opinnoissaan ja hyvinvointia sekä mahdollisuuksia käynnistää pitkäjänteinen ja kätevästi toimiva urheilulukioiden välinen kansainvälinen yhteistyöverkosto


ERASMUS+ KA2

2020-2023 Think Global – Act Local, yhteistyöprojekti

Osallistujat

  • Ludwigsgymnasium Straubing Germany
  • Halit Ozpirinc Anadolu lisesi Turkey
  • Lazdiju r. Veisieju Sigito Gedos gimnazija Lithuania 
  • Agrupamento de Escolas de São João da Talha Portugal
    Sotkamon lukio Finland
  • Vali Kadir Uysal Ortaokulu Turkey 

17.-21.6.2022 ”Global Food Production and Agriculture.” Turkki,  4 opiskelijaa + 2 opettajaa

26.-30.9.2022 ”Global Cooperation against global warming! Liettua, 4 opiskelijaa + 2 opettajaa

27.11.-3.12.2022 ”How can people survive if birds don’t fly and fish die?” Portugali, 4 opiskelijaa + 2 opettajaa, 7 pv

13.-16.2.2023 “As long as we protect nature, it protects us.” Sokamo

7.5.-11.5. 2023 ”Green leaves, blue sky, clean sea” Saksa, 4 opiskelijaa + 2 opettajaa, 5+2 pv