Erasmus+ akkreditointi

Sotkamon lukion kansainvälinen toiminta sai tunnustusta!

Sotkamon lukiolle myönnettiin loppuvuodesta 2022 Euroopan unionin kansainvälisen toiminnan Erasmus+ -akkreditointi. Se tarkoittaa lukiomme laatuvarmistettua jäsenyyttä EU:n Erasmus+ -ohjelmassa vuosina 2023–2027.
Tämän turvin lukio voi hakea omien tavoitteidensa mukaisesti Euroopan Unionin Erasmus+ -hanketukea opiskelijoiden ja henkilökunnan liikkuvuusjaksoille Eurooppaan seuraavien vuosien ajan.

Erasmus+ -ohjelman kansainvälinen toiminta voi olla esimerkiksi opiskelijoiden ja henkilöstön kouluttautumista tai opiskelua ulkomailla. Erityistä Erasmus+ -hankkeissa on se, että toimitaan aina yhdessä eurooppalaisten kumppanikoulujen kanssa.

Hankerahoituksella järjestetään ryhmien, yksittäisten opiskelijoiden ja opettajien liikkuvuusjaksoja Eurooppaan sekä vastaavasti isännöidään vierailuja Sotkamossa. Määrät ja kohteet vaihtelevat lukuvuosittain.

Sotkamon lukion Erasmus-suunnitelman tavoitteet

Tavoitteena on, että jokainen koulumme jäsen saa monipuoliset ja yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua kansainväliseen toimintaan taustastaan riippumatta. Etenkin haluamme tukea niiden henkilöiden osallistumista, joilla on tähän asti ollut muita vähemmän mahdollisuuksia osallistua, esimerkkeinä urheilulukiolaiset ja poissa kotoa asuvat opiskelijat sekä vähän kansainvälistä kokemusta omaavat opiskelijat ja henkilökunta.

Tarjoamme mahdollisuuksia osallistua liikkuvuuksiin, käyttää kieltä autenttisissa ympäristöissä ja tutustua vieraisiin kulttuureihin myös virtuaalisten yhteyksien avulla. Kiinnostus ja kunnioitus vieraita kieliä ja kulttuureita sekä omaa taustaa kohtaan kasvaa. Kansainvälinen toiminta lisää nuorten kiinnostusta kouluamme kohtaan.

Riittävä opiskelijamäärä takaa mahdollisuuden ylläpitää laajaa opintojaksotarjontaa ja laadukasta valmennustoimintaa. Kv-toiminta tuo teoreettiseen lukio-opiskeluun hyvinvointia ja jaksamista tukevaa yhteistä tekemistä.

Digipedagogiikan ja -arviointimenetelmien avulla tuomme lisää joustavuutta opintoihin, kursseilla opettajien osaaminen vahvistuu.
Lukiossa hyvinvointiin liittyvä osaaminen on tärkeää lukiolaisten ja opettajien keskuudessa lisääntyneen stressi- ja uupumuskokemusten torjumiseksi.
Kursseilla hankitut valmiudet hyvinvoinnista huolehtimiseen paranevat.
Job-shadowing -jaksoilta saadaan toimivia käytäntöjä oman koulun arkeen.

Kestävä kehitys ja YK:n vuosituhattavoitteet on nostettu vahvasti esille LOPS:ssa ja kunnan sivistystoimen ohjelmassa. Näiden opettaminen ja asennekasvatus on koulujen tärkeä tehtävä, se heijastuu myönteisinä asenteina perheisiin. Kansainväliset kurssit vahvistavat käytännönläheisesti henkilökunnan tietoja ja taitoja globaalista kansalaisuudesta.

Kurssit yrittäjyyskasvatuksesta ja tulevaisuuden työelämätaidoista vahvistavat yrittäjyyskasvatuksen asemaa koulussamme, ja näin voimme osaltamme tarjota nuorille valoisampaa kuvaa tulevaisuudesta ja työllistymisestä.

Yleisinä ehtoina kohdepaikan kelpoisuudelle on:
• kohdemaa on Erasmus+ -ohjelmaan osallistuva maa
• kurssi on hakemuksemme tavoitteiden mukainen
• osallistuja ja organisaatio on tehnyt valinnassa laatu- ja hintavertailua
Etsi eri oppiaineiden kursseja ja koulutuksia esimerkiksi School Education Gateway -verkkofoorumin kurssiluettelosta.

Urheilulukion opiskelijat ovat yli puolet opiskelijamäärästämme ja urheiluvalmentajat ovat puolet henkilökunnastamme. Laadukas valmennus ja joustavat opiskelujärjestelyt ovat vahvuutemme, mutta urheilulukion yhteistyö kansainvälisten urheiluoppilaitosten kanssa ei vielä ole ollut merkittävä osa toimintaamme.

Nyt rakennamme eurooppalaisten partnerikoulujemme kanssa urheilukoulujen yhteistyömallin ja -verkoston. Kansainvälinen yhteistyö lisää tunnettuutta ja valmennuksen laatua. Koulumme vahva asema valtakunnallisena urheilulukiona vahvistuu toimintaympäristön laajentuessa kansainvälisemmäksi. Samalla viemme urheilulukio- ja valmennusosaamista Eurooppaan.

Hanke tarjoaa urheilevalle lukiolaiselle taustasta riippumatta yhtäläiset mahdollisuudet osallistua kansainväliseen toimintaan mm. opiskelijavaihtoon, ryhmäliikkuvuuksiin ja kv.vieraiden isännöintiin. Valmennuksen johto ja valmentajat ovat nyt vahvasti mukana koulun kansainvälistämisessä, siitä tulee koko koulun väkeä yhdistävä asia.

Tiivistetysti Erasmus+ -akkreditoinnista

  • Opetushallitus myöntää rahoitusta määräaikaan mennessä jätetyille ja kelpoisuustarkastuksessa hyväksytyille rahoitushakemuksille Erasmus+ -budjetista.
  • Vuosien 2021-2027 Erasmus+ -ohjelmassa painotetaan erityisesti inkluusiota, digitaalisuuttavihreyttä sekä yhteiskunnallista osallistumista.
  • Organisaatiot, joille myönnetään akkreditointi, saavat muodollisen tunnustuksen siitä, että kansainvälinen toiminta täyttää Euroopan komission laatuvaatimukset.
  • Akkreditointi myönnetään koko ohjelmakauden loppuun asti. Tämä tarkoittaa, että rahoitus oppija- ja henkilöstöliikkuvuuteen on taattu koko ohjelmakauden ajaksi. Näin akkreditointi mahdollistaa pitkäjänteisen ja strategisen kansainvälisen yhteistyön.