Valintakriteerit ryhmävaihtoon

Yleistä

Ryhmävaihdot toteutuvat lukion saamalla Erasmus+ -hanketuella. Tämän lisäksi liikkuvuuteen osallistujan tulee maksaa pieni omavastuu.

 • Sotkamon lukiossa opiskelijat valitaan liikkuvuuksiin avoimella hakumenettelyllä
 • Vastavuoroisissa vaihdoissa, joissa on isännöintiosuus etusijalla ovat ne opiskelijat, jotka voivat myös majoittaa opiskelijoita.
 • Opiskelijat on vakuutettu koulun tapaturmavakuutuksella ja liikkuvuuksissa ovat voimassa koulun järjestyssäännöt. Liikkuvuuksiin osallistuvat opettajat vastaavat opiskelijoista koulun yleisten sääntöjen mukaisesti.
 • Huomioitava on, että koulun tapaturmavakuutus korvaa vain tapaturman hoitokulut mutta ei sairastumista, matkatavaroita tai matkan peruuntumis-/keskeytymiskuluja. Siksi opiskelijan kannattaa ottaa aina oma matkavakuutus ulkomaille.
 • Majoitus on joko isäntöperheissä tai kohtuuhintaisessa hotellissa (sovitaan tapauskohtaisesti)
 • Kaikilla liikkuvuuteen osallistuvilla tulee olla voimassa oleva passi ja eurooppalainen sairausvakuutuskortti (saa haettua netistä).
 • Alle 18-vuotiaalle tarvitaan huoltajan suostumus.
 • Hankerahoitus kattaa suurimmalta osin osallistuvien opiskelijoiden matkustamiseen, majoittumiseen, ruokailuihin, retkiin yms. toimintaan liittyvät kulut.
 • Ryhmän mukana on vähintään kaksi lukion aikuista ja he vastaavat ryhmästä sekä käytännön järjestelyistä (esim. lentolippujen tilaaminen jne.).

lv 2023-2024

 • Schladming, Itävalta (syksy 2023): Maasto- ja ampumahiihto, 2. vsk, 14 opiskelijaa
 • Regensburg, Saksa (syksy 2023): Pesäpallo ja yleislinja, 12 opiskelijaa
 • Portugali (kevät 2024): Suunnistus, 7 opiskelijaa

Suunnitelmia lv 2024-2025

 • Benavente, Espanja (syksy 2024, myös isännöinti)

Opiskelijoiden valintakriteerit

Valinta tehdään kirjallisen hakemuksen ja yleisen käytöksen perusteella.
Hyvää kielitaitoa ei edellytetä, sillä matkan yhtenä tarkoituksena on kartuttaa sitä.
Urheiluliikkuvuuksissa lopullisen päätöksen tekevät lajivalmentaja(t) yhdessä valmennuksen johtajan kanssa.

Hakuprosessiin osallistuminen tarkoittaa huoltajien ja nuoren sitoutumista matkaan ja koko prosessia tulee miettiä tarkasti yhdessä ennen hakemuksen jättämistä.

Hakemuksessa ja sen käsittelyssä painotetaan seuraavia asioita:

Opintojen tilanne

 • Opinnot ovat edenneet suunnitellusti ja opiskelija on omalla toiminnallaan osoittanut vastuullisuutta ja tavoitteellisuutta opinnoissa.
 • Vaihto toteutuu toisena tai kolmantena opiskeluvuonna.
 • Opiskelijan mahdolliset poissaolot on selvitetty.
 • Opiskelijalla ei ole lukiossa saatuja suullisia tai kirjallisia varoituksia.

Valmennuksen tilanne

 • Opiskelija on osallistunut aktiivisesti valmennukseen.
 • Täysipainoinen osallistuminen liikkuvuuteen edistää opiskelijan urheilullista kehittymistä. 
 • Opiskelijan terveydentila ja fyysinen kunto mahdollistavat täysipainoisen osallistumisen.

Opiskelijan valmiudet

 • Opiskelijalla on valmiudet ulkomaan vaihtoon – myönteinen asenne, oma-aloitteisuus, motivoituneisuus.
 • Hakijalla on riittävästi sosiaalisia taitoja tehdä yhteistyötä toisten opiskelijoiden ja aikuisten kanssa.
 • Opiskelija pystyy noudattamaan vaihdon aikana oppilaitoksen sääntöjä, matkanjohtajan ohjeita sekä yleisiä käyttäytymissääntöjä ja kykenee toimimaan muuttuvissa tilanteissa .
 • Opiskelija pystyy itsenäisesti hoitamaan vaihtoonsa sekä vaihdon aikana ja sen jälkeen opiskeluihin liittyvät velvoitteet – mm. osallistuminen yhteisiin tapaamisiin, palautteen anto internetissä, itsenäinen opiskelu.
 • Opiskelija soveltuu edustamaan Sotkamon lukiota, Vuokatti-Ruka Urheiluakatemiaa ja Suomea ulkomailla.

Muuta huomioitavaa

 • Hakemus on palautettu hakuajan loppuun mennessä.
 • Alaikäisen huoltaja antaa luvan ulkomaan jaksolle osallistumiseen lähettämällä Wilma-viestin.
 • Koulun vakuutus ei kata kaikkea, joten edellytämme, että sinulla on voimassa oleva matkavakuutus, eurooppalainen sairaanhoitokortti (saa Kelasta) ja voimassa oleva passi. Lisäksi urheiluliikkuvuuksissa on oltava lajiliiton lisenssivakuutus tai vastaava.
 • HUOM! Jos vaihtojakso keskeytyy opiskelijasta epäasiallisen tai sääntöjen vastaisen käytöksen vuoksi, opiskelijan pitää maksaa itse kaikki vaihtojaksosta aiheutuneet kulut. Tällöin maksettavaksi koituvia kuluja voivat olla esim. lentojen siirtomaksut (usein satoja euroja) sekä uudet juna-/bussiliput kotimaassa.
 • Ryhmäliikkuvuuksissa hakijoille ilmoitetaan omavastuun mahdollinen vaihteluväli ja ennen lentojen varaamista alaikäisen huoltajan tai täysi-ikäisen opiskelijan tulee sitoutua tarkennettuun omavastuuosuuteen.
 • Kulut pyritään pitämään kohtuullisena. Erasmus+ liikkuvuustuki opiskelijaa kohti on esim. Itävalta ja Saksa: ruokailu- ja majoitustuki 63 €/päivä, matkustusavustus Keski-Eurooppaan n. 300 €.