Valmennus

Sotkamon lukion pesäpallokulttuuri pohjautuu sotkamolaiseen pesäpalloperinteeseen. Näitä perinteitä ymmärtäen lukio on tarjonnut pesäpalloilijoille hyvän opinahjon ja samalla luonut edellytykset yhdistää opiskelu ja urheilu. Kehityksen kannalta tärkeimmät virstanpylväät ovat olleet urheilulukioksi siirtyminen, yhteistyö Jymyn kanssa ja Sotkamon ulkopuolisten pesäpalloilijoiden mukaantulo. Nykyään toteutamme laajamittaista “Kainuun mallia”, jossa ovat mukana paikalliset seurat ja tärkeimmät sidosryhmät. Polku on rakennettu kohti huippua, niin poikien, kuin tyttöjen puolella.

Pesäpallon urheiluvalmennuksen lähtökohta on kehittää urheilijoita yksilöinä paremmiksi pesäpalloilijoiksi. Tavoitteena ei ole rakentaa menestyviä joukkueita vaan kyvykkäitä urheilijoita pesäpalloseurojen käyttöön. Pesäpalloilijoiden kouluvalmennus on kolmen vuoden johdonmukainen jatkumo. Progressiivisuuden tulee näkyä harjoittelussa niin sisällöissä kuin määrissäkin. Nousujohteisen harjoittelun rinnalla urheilija sisäistää myös pesäpallovalmennuksen teoreettisen mallin. Tämä auttaa urheilijaa kohti keskeistä tavoitetta: olla itsensä valmentaja.

Pesäpallon urheiluvalmennus suuntautuu ulospäin ja kehittää aktiivisesti valmennuskentän toimintaa. Se tekee luontevaa yhteistyötä sidosryhmiensä kanssa niissä olosuhteissa joissa se toimii. Urheiluvalmennus tukee urheilijaansa kasvussa itsenäiseksi nuoreksi ihmiseksi. Valmentajat ovat myös kasvattajia.

Valmennus jaetaan neljään eri painopistealueeseen: fyysinen, lajitaidollinen, lajitaktinen ja psyykkinen harjoittelu. Valmennuksen lähtökohta on huomioida urheilijoiden fyysinen ja psyykkinen kehitysvaihe ja yksilölliset lähtötasot.

Sotkamossa ja Vuokatissa on erinomaiset mahdollisuudet harjoitella pesäpalloa. Lajiharjoittelu tapahtuu ensimmäisellä ja viidennellä jaksolla Sotkamon pesäpallostadionilla ja sen läheisyydessä, Hiukan maastossa. Talviharjoittelu jaksotetaan lajiharjoittelun osalta Vuokatin urheiluopistolle ja Sotkamon lukiolle.