Tieto- ja viestintätekniikka

KOULUKOHTAINEN SOVELTAVA KURSSI

1.  Lukion TVT-taidot (TVT01)

  • Kurssi tarjoaa opiskelijalle valmiudet käyttää tehokkaasti tieto- ja viestintätekniikkaa lukio-opinnoissa opintojensa tukena sekä sähköisissä kokeissa.
  • Kurssilla käydään läpi opiskelussa tarvittavia sovellus- ja työvälineohjelmia sekä oppimisympäristöjä.
  • Kurssilla tutustutaan koulun lähiverkon käyttöön sekä tekstinkäsittely-, taulukkolaskenta- ja esitysgrafiikkaohjelmiin  sekä lukion pääoppimisalustana toimivaan Google Apps for Education:iin (GAFE).

Kurssi on laajuudeltaan puoli kurssia.