Liikunta

Liikunnan valinta:
Valitse 1, 2 ja 3 vuotena yksi palkeista, joissa opo ja liikunta on yhdistetty. Tällöin sinulla on kaksi kertaa viikossa liikuntaa ja yhden kerran opoa (viikon keskimmäinen tuokio).

PAKOLLISET KURSSIT

1. Energiaa liikunnasta (LI01)

Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää fyysisen aktiivisuuden ja toimintakyvyn terveyden ja hyvinvoinnin perusedellytyksenä. Opiskelija harjaantuu liikuntataidoissaan ja kehollisessa ilmaisussaan sekä saa tietoja ja kokemuksia fyysisten ominaisuuksien harjoittamisesta monipuolisesti. Opiskelija saa kokemuksia yhdessä liikkumisesta reilun pelin hengessä. Opiskelijan koettu liikunnallinen pätevyys vahvistuu uuden oppimisen, liikunnan tuoman ilon ja virkistyksen myötä.

2. Aktiivinen elämäntapa (LI02)

Tavoitteena on opettaa ja kannustaa opiskelijaa liikunnallisen elämäntavan omaksumiseen sekä riittävän päivittäisen fyysisen aktiivisuuden saavuttamiseen. Opiskelijaa ohjataan ymmärtämään, että liikuntaharrastusten lisäksi toimintakykyä, terveyttä ja hyvinvointia tukeva fyysinen aktiivisuus muodostuu arjen valinnoista ja pitkäkestoisen istumisen välttämisestä.

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

3. Terveyttä liikkuen (LI03)

Kurssilla syvennetään erityisesti fyysiseen toimintakykyyn liittyviä taitoja ja tietoja. Kurssin tavoitteena on oman säännöllisen liikunnan edistäminen sekä fyysisten ominaisuuksien seuraaminen ja kehittäminen. Opettaja ohjaa liikuntaohjelman 

suunnittelua ja toteutusta. Liikuntasuunnitelmaa toteutetaan mahdollisuuksien mukaan liikuntateknologiaa hyväksi käyttäen.

4. Yhdessä liikkuen (LI04)

Kurssilla syvennetään erityisesti sosiaalisen toimintakyvyn osa-alueen taitoja ja tietoja. Kurssin tavoitteena on edistää opiskelijoiden sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Työtavoissa painottuu opiskelijaryhmän aktiivinen osallisuus, toiminnallisuus ja yhteistoiminta. Kurssin sisältönä voi olla jokin yhdessä toteutettava liikunta, kuten vanhojenpäivän tanssit tai muu projektiluonteinen kokonaisuus. Sotkamon lukiossa kurssi toteutetaan vanhojentanssien kurssina. Kurssille voi osallistua, vaikka ei osallistuisikaan vanhojen päivään. Vanhojen päivän juhlaa varten opiskelijat etsivät itse parin, jonka kanssa haluavat tanssia juhlassa.

5. Hyvinvointia liikkuen (LI05)

Kurssilla syvennetään erityisesti psyykkisen toimintakyvyn osa-alueen taitoja ja tietoja. Kurssin tavoitteena on tukea opiskelijan jaksamista ja lisätä opiskeluvireyttä rentouttavien ja elämyksellisten liikuntakokemusten kautta. Monipuoliset liikuntatehtävät mahdollistavat osallisuuden, liikunnallisen pätevyyden ja kehollisen ilmaisun kokemuksia.

KOULUKOHTAISET SOVELTAVAT KURSSIT

6. Palloilukurssi (LI06)

Kurssin tavoitteena on monipuolisten liikuntataitojen edistäminen. Kurssilla painotetaan erilaisia pallopelejä.

7. Kehonhallinta ja -huoltokurssi (LI07)

Kurssin tavoitteena on lisätä kehonhallinnan taitoja ja perehtyä erilaisiin kehonhuoltotapoihin.

8. Talviliikuntakurssi (LI08)

Kurssin aikana käydään laskettelemassa ja kokeillaan muita talviliikuntamuotoja. Kurssin sisältöä suunnitellaan yhdessä opiskelijaryhmän kanssa.

9. Liikunta-alalle valmentava kurssi (LI09)

Kurssin tavoitteena on kerrata tasapaino- liikkumis- ja välineenkäsittelytaitoja sekä valmentaa opiskelijoita liikunta-alan pääsykokeen liikuntakokeita varten.