Koulun ulkopuoliset kurssit

Kurssi on täytynyt suorittaa lukio-opintojen aikana. Kurssitodistus toimitetaan kansliaan. Todistuksessa täytyy näkyä kurssin tuntimäärä sekä suoritusaika. Kurssisuoritusten rajatapauksista päätöksen tekee rehtori. Enimmäismäärä koulun ulkopuolisissa kursseissa on kolme.