Ajotaito

Kurssin suoritusmerkinnän saa näyttämällä ajokortin kansliassa.