Kansainvälisyysopinnot

Opiskelija voi suorittaa lukio-opintojensa aikana kansainvälisyysopintojen kokonaisuuden. Sen suorittamisesta myönnetään erillinen todistus, joka tunnustaa opiskelijan suuntautumisen, kiinnostuksen ja panostuksen kansainvälisyyteen.

Kurssien ja opintopisteiden myöntäminen opiskelijoille

TO01 Kansainvälisyysopinnot, 1-2 op

Annetaan opiskelijalle joka: osallistuu aktiivisesti koulun järjestämään kansainväliseen yhteistyötoimintaan ja toimittaa vastuuopettajalle matkapäiväkirjan (kuvia ja vapaamuotoista tekstiä) ja/tai raportin.
Yhteistyötoimintaa on ystävyyskouluvierailun suunnittelu, toteutus ja loppuraportti (1 op) sekä
vastavierailun isännöinti (1op).

Espanjan kielen opiskelu kansalaisopistossa

  • Yhden lukukauden säännöllinen osallistuminen on 1 op.
  • Arvioidaan suoritusmerkinnällä.
  • Vaatii todistuksen kansalaisopiston opettajalta

Ensimmäiset opintopisteet annetaan koulukohtaiseen ESB10 Espanjan alkeet matkailuun -moduuliin.Tämän jälkeen on mahdollista saada opintopisteitä joko KTO koulutoimintaopinnot, 1-2 op tai valtakunnalisiin ESB31 ja ESB32 moduuleihin vastaavuuksien mukaan.