Kansainvälisyysopinnot

Opiskelija voi suorittaa lukio-opintojensa aikana kansainvälisyysopintojen kokonaisuuden. Sen suorittamisesta myönnetään erillinen todistus, joka tunnustaa opiskelijan suuntautumisen, kiinnostuksen ja panostuksen kansainvälisyyteen.

Kansainvälisyysopinnot -kokonaisuuden suorittaminen Sotkamon lukiossa

Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa 1-2 op laajuinen temaattinen opintojakso (LOPS21).

Kansainvälisyysopinnot, 2 op (TO01)

Opiskelija osallistuu aktiivisesti koulun järjestämään kansainväliseen yhteistyötoimintaan.
Yhteistyötoimintaa on ystävyyskouluvierailun suunnittelu, toteutus ja loppuraportti (1 op) sekä
vastavierailun isännöinti (1op).