Kurssit

 

Tekniikka 1

Oheisharjoittelun perusteet ja lajitekniikoiden hallinta.
Tavoite: Oppia suoritustekniikat eri harjoitteisiin.

VA01              1. vuosi, 1. jakso                         
Kestävyys 1

Kestävyysharjoittelun tehoalueet, tyyppiharjoitukset. Sykemittarin käyttö harjoittelussa.
Tavoite: Oppia ymmärtämään kestävyysharjoittelun eri tehoalueet hyödyntäen mattotestiä ja SR-kontrolliharjoituksia

VA02 1. vuosi, 2. jakso
Tekniikkatehokkuus 1

Vauhdinjako, hiihdon koulutekniikoiden jalostaminen lumelle.
Tavoite: Oppia vauhdinjako erilaisiin maastoihin hyödyntäen kisa-analyysejä sekä hyödyntää tarkoituksenmukainen hiihtotekniikka eri maaston kohtiin.

VA03 1. vuosi, 3. jakso
Tekniikka 2

Laskutekniikat, hiihtotaitojen tarkistaminen ja tekniikan analysointi.
Tavoite: Laadukkaan harjoittelun ylläpito kisakaudella sekä lajitaitojen edelleen kehittäminen.

VA04 1. vuosi, 4. jakso
Voima 1

Kevään voimaharjoittelujakso perusvoimaa painottaen.
Tavoite: Voimaharjoittelutekniikoiden oppiminen.

VA05 1. vuosi, 5 jakso
Voima 2

Syksyn voimajakso painottuen lajinomaiseen voimaan.
Tavoite: Lajinomaisten nopeusvoima ja lihaskestävyys ominaisuuksien kehittäminen.

VA06 2. vuosi, 1. jakso
Kestävyys 2

Kestävyysharjoittelun rytmitys.
Eri kestävyysominaisuudet ja niiden mittaaminen.
Tavoite: Oppia toteuttamaan laadukasta kestävyysharjoittelua ja soveltamaan testituloksia harjoittelussa.

VA07 2. vuosi, 2. jakso
Tekniikkatehokkuus 2

Tekniikoiden soveltaminen ryhmäharjoitteluna kilpailuanalyysit.
Tavoite: Kestävyyskunnon edelleen rakentaminen ja tekniikan kehittäminen kilpailuanalyysien pohjalta.

VA08 2. vuosi, 3. jakso
Tekniikka 3

Tekniikoiden tiedostaminen ja osaaminen vaihe vaiheelta.
Tavoite: Omien vahvuuksien ja heikkouksien tunnistaminen sekä kehittäminen/parantaminen.

VA09 2. vuosi, 4. jakso
Voima 3

Kevään voimajakso yksilöllisyys huomioiden.
Tavoite: Omien tarpeiden mukainen voimaharjoittelu.

VA10 2. vuosi, 5 jakso
Voima 4

Perusohjelma sama kuin voima 2:ssa, lisänä omakohtaiset analyysit ja painotusten suunnittelut.
Tavoite: Lajinomaisten nopeus, nopeusvoima ja lihaskestävyysominaisuuksien edelleen kehittäminen yksilöllisten tarpeiden mukaan.

VA11 3. vuosi, 1. jakso
Kestävyys 3

Kestävyysharjoittelun tehostaminen ja kohdentaminen, tasokontrollit.
Tavoite: Kestävyysharjoittelun yksilöllistä kohdentamista hyödyntäen erilaiset tasokontrollit.

VA12 3. vuosi, 2. jakso
Tekniikkatehokkuus 3

Suorituskykyisyys, kilpailuvahvuuksien tiedostaminen  ja väliaikatietojen hallinta.
Tavoite: Tehoharjoitusten rytmitys ja kilpailutaktiikan luonti.

VA13 3. vuosi, 3. jakso
Lajiteoria 1

Valmennuksen perusteet: herkkyyskaudet, ominaisuuksien harjoittaminen, ravinto-oppi, yleinen fysiologia, suksihuolto.

VA14 1. vuosi
Lajiteoria 2

Lajianalyysi, lajitekniikat, psyykkinen valmennus ja lihashuolto.

VA15 2. vuosi
Lajiteoria 3

Valmennusopin syventäminen lajiliiton koulutuksissa.

VA16 3. vuosi