Kurssit

Harjoittelun kautta pelaaja pääsee kehittämään seuraavia keskeisiä ominaisuuksia

 • Pelaajan omat henkilökohtaiset taidot
  • Pelitaito
   • Lajimotoriikka
   • Sijoittuminen
   • Ennakointi
   • Tiedollinen ja taidollinen taktinen osaaminen
  • Kehonhuolto ja ominaisuusharjoittelu
   • Peruskuntoharjoittelu
   • Motoriset perustaidot
   • Liikkuvuus
  • Henkinen valmius
   • Suorituspaineiden sietäminen
   • Pettymysten käsittely ja niistä ylipääseminen
   • Henkisten heikkouksien etsiminen, tunnistaminen ja korjaaminen
  • Ravintovalmennus
   • Erilaisten ravintoratkaisujen vaikutukset suorituskykyyn
   • Valmius suunnitella harjoittelua tukeva päivittäinen ravintosuunnitelma
  • Rutiinit ja rytmitys
   • Harjoittelun ja oman elämän rytmittäminen
 • Pelaajan taidot toimia ja kehittyä osana joukkuetta
  • Kommunikaatio
  • Joukkuedynamiikka
  • Konfliktien ennakointi ja ratkaisu
 • Urheilijan brändi ja tuotteistus
 • Taito analysoida omaa ja vastustajien tekemistä
 • Elektronisen urheilun ilmiön laajemman ymmärryksen kasvattaminen
 • Verkostoituminen