Kurssit

 

Tekniikka 1

Oheisharjoittelun perusteet ja lajitekniikoiden hallinta.

Tavoite: Oppia suoritustekniikat eri harjoitteisiin.

Ammunta: turvallisuusmääräykset, ampuma-asennot, perus- ja lajiammunnassa ja asehuolto.

VA01                     1. vuosi, 1. jakso                       
Kestävyys 1

Kestävyysharjoittelun tehoalueet, tyyppiharjoitukset. Sykemittarin käyttö harjoittelussa.

Tavoite: Oppia ymmärtämään kestävyysharjoittelun eri tehoalueet hyödyntäen mattotestiä ja SR-kontrolliharjoituksia

Ammunta: Lajiammunta, ampumapaikkatoiminta.

VA02 1. vuosi, 2. jakso
Tekniikkatehokkuus 1

Vauhdinjako, hiihdon koulutekniikoiden jalostaminen lumelle.

Tavoite: Oppia vauhdinjako erilaisiin maastoihin hyödyntäen kisa-analyysejä sekä hyödyntää tarkoituksenmukainen hiihtotekniikka eri maaston kohtiin.

Ammunta: Kilpailunomainen lajiammunta ja oheisharjoitteet.

VA03 1. vuosi, 3. jakso
Tekniikka 2

Laskutekniikat, hiihtotaitojen tarkistaminen ja tekniikan analysointi.

Tavoite: Laadukkaan harjoittelun ylläpito kisakaudella sekä lajitaitojen edelleen kehittäminen.

Ammunta: Kilpailunomainen lajiammunta.

VA04 1. vuosi, 4. jakso
Voima 1

Kevään voimaharjoittelujakso perusvoimaa painottaen.

Tavoite: Voimaharjoittelutekniikoiden oppiminen.

Ammunta: ampuma-asentojen tarkistus, kouluammunta.

VA05 1. vuosi, 5 jakso
Voima 2

Syksyn voimajakso painottuen lajinomaiseen voimaan.

Tavoite: Lajinomaisten nopeusvoima ja lihaskestävyys ominaisuuksien kehittäminen.

Ammunta: ampuma-asentojen tarkistus perus- ja lajiammunnassa, olosuhteiden huomioiminen.

VA06 2. vuosi, 1. jakso
Kestävyys 2

Kestävyysharjoittelun rytmitys.

Eri kestävyysominaisuudet ja niiden mittaaminen.

Tavoite: Oppia toteuttamaan laadukasta kestävyysharjoittelua ja soveltamaan testituloksia harjoittelussa.

Ammunta: Lajiammunta, ampumapaikkatoiminnan kehittäminen.

VA07 2. vuosi, 2. jakso
Tekniikkatehokkuus 2

Tekniikoiden soveltaminen ryhmäharjoitteluna kilpailuanalyysit.

Tavoite: Kestävyyskunnon edelleen rakentaminen ja tekniikan kehittäminen kilpailuanalyysien pohjalta.

Ammunta: Kilpailunomainen lajiammunta ja oheisharjoitteet.

VA08 2. vuosi, 3. jakso
Tekniikka 3

Tekniikoiden tiedostaminen ja osaaminen vaihe vaiheelta.

Tavoite: Omien vahvuuksien ja heikkouksien tunnistaminen sekä kehittäminen/parantaminen.

Ammunta: Kilpailunomainen lajiammunta.

VA09 2. vuosi, 4. jakso
Voima 3

Kevään voimajakso yksilöllisyys huomioiden.

Tavoite: Omien tarpeiden mukainen voimaharjoittelu.

Ammunta: ampuma-asentojen tarkistus, kouluammunta.

VA10 2. vuosi, 5 jakso
Voima 4

Perusohjelma sama kuin voima 2:ssa, lisänä omakohtaiset analyysit ja painotusten suunnittelut.

Tavoite: Lajinomaisten nopeus, nopeusvoima ja lihaskestävyysominaisuuksien edelleen kehittäminen yksilöllisten tarpeiden mukaan.

Ammunta: kilpailun- ja lajinomainen ammunta, suoritustekniikan kehittäminen.

VA11 3. vuosi, 1. jakso
Kestävyys 3

Kestävyysharjoittelun tehostaminen ja kohdentaminen, tasokontrollit.

Tavoite: Kestävyysharjoittelun yksilöllistä kohdentamista hyödyntäen erilaiset tasokontrollit.

Ammunta: kilpailun- ja lajinomainen ammunta, suoritustekniikan kehittäminen.

VA12 3. vuosi, 2. jakso
Tekniikkatehokkuus 3

Suorituskykyisyys, kilpailuvahvuuksien tiedostaminen  ja väliaikatietojen hallinta.

Tavoite: Tehoharjoitusten rytmitys ja kilpailutaktiikan luonti.

Ammunta: kilpailun- ja lajinomainen ammunta, suoritustekniikan kehittäminen.

VA13 3. vuosi, 3. jakso
Lajiteoria 1

Valmennuksen perusteet: herkkyyskaudet, ominaisuuksien harjoittaminen, ravinto-oppi, yleinen fysiologia, suksihuolto.

Ammunta: ammunnan perusteet ja asennot.

VA14 1. vuosi
Lajiteoria 2

Lajianalyysi, lajitekniikat, psyykkinen valmennus ja lihashuolto.

Ammunta: lajinomainen ammunta ja olosuhteiden vaikutus.

VA15 2. vuosi
Lajiteoria 3

Valmennusopin syventäminen lajiliiton koulutuksissa.

VA16 3. vuosi