Valmistuminen

Päättötodistuksen saaminen edellyttää, että sinulla on suoritettuna 75 kurssia ja että olet käynyt kaikki pakolliset kurssit (ks. tuntijako).

ti 2.11.2021

Joulukuussa opintonsa päättävillä päättötodistukseen tulevien itsenäisten kurssien (tentit) oltava suoritettuina ja koulun ulkopuolisten kurssien suoritusmerkinnät haettuna.
Opiskelijalla on mahdollisuus osallistua 2. jakson kursseille, joiden arvosanat kirjautuvat mahdollisesti vasta marraskuun lopulla.
ke 27.5.2022
Toukokuussa opintonsa päättävillä päättötodistukseen tulevien itsenäisten kurssien (tentit) oltava suoritettuina ja koulun ulkopuolisten kurssien suoritusmerkinnät haettuna.
Opiskelijalla on mahdollisuus osallistua 5. jakson kursseille, joiden arvosanat kirjautuvat mahdollisesti vasta toukokuun lopulla.

Ylioppilastutkintotodistuksen saamisen ehtona on, että olet suorittanut hyväksytysti vähintään pakollisten neljän aineen kokeet. Yksi hylätty pakollinen koe on mahdollista kompensoida eli hyvittää, mikäli muista pakollisista ja ylimääräisistä kokeista on saatu riittävästi kompensaatiopisteitä. Yliopistoon valituksi tuleminen edellyttää sekä lukion päättötodistuksen saamista että ylioppilastutkinnon suorittamista. Ammattikorkeakouluun on mahdollista hakea myös pelkällä lukion päättötodistuksella.

Ylioppilastodistuksesta ilmenevät suoritetut pakolliset ja ylimääräiset kokeet, kunkin kokeen taso ja kokeesta saatu arvosana.
Arvosanat ja niiden kirjainlyhenteet sekä niitä vastaavat pistemäärät ovat seuraavat:

laudatur (L)    7
eximia cum laude approbatur (E)   6
magna cum laude approbatur (M) 5
cum laude approbatur (C)     4
lubenter approbatur (B) 3
approbatur (A) 2
improbatur (I) 0

Tutkintotodistukseen merkitään hyväksytysti suoritettujen kokeiden arvosanat. Todistukseen merkitään hyväksytysti suoritetun reaaliaineen kokeen nimi sekä kokeesta saatu arvosana. Kompensaatiota käytettäessä hylätty pakollinen arvosana jää todistukseen.