Tuntijako

LUKION TUNTIJAKOTAULUKKO (LOPS2016)

 

Oppiaine Pakolliset
kurssit
Valtakunnalliset
syventävät
kurssit
Valtakunnalliset
soveltavat
kurssit
Koulukohtaiset
soveltavat
kurssit
Äidinkieli ja kirjallisuus 6 3 3
Kielet
 A-kieli 6 2 7
 B-kieli 5 2 4
 Muut kielet 8+8
Matematiikka
Yhteinen opintokokonaisuus 1
 Lyhyt oppimäärä 5 2 3
 Pitkä oppimäärä 9 3 5
Ympäristö ja luonnontieteet
 Biologia 2 3 5
 Maantiede 1 3 2
 Fysiikka 1 6 3
 Kemia 1 4 4
Humanistis-
yhteiskunnalliset tieteet
 Filosofia 2 2
 Psykologia 1 4 4
 Historia 3 3 1
 Yhteiskuntaoppi 3 1 2
 Uskonto tai
elämänkatsomustieto
2 4 1
 Terveystieto 1 2 1
Taito- ja taideaineet 5
 Liikunta 2 3 4
 Musiikki 1-2 2 2
 Kuvataide 1-2 2 3
Opinto-ohjaus 2 3
Teemaopinnot 3
Taiteiden väliset kurssit 3
Lukiodiplomit 8
Tieto- ja viestintätekniikka 1,5
Urheiluvalmennus 12 (syv.)+6(sov.)
Pakolliset kurssit 47-51
Syventävät kurssit vähintään 10
Kurssit yhteensä vähintään 75


Urheilulukiossa urheilijalla on poislukuoikeus kahdeksaan pakolliseen kurssiin, jos hän on suorittanut vähintään 12 urheiluvalmennuskurssia. 
Opiskelijalla tulee kuitenkin olla vähintään puolet yksittäisen oppiaineen pakollisten kurssien määrästä suoritettuna.