Tuntijako

LUKION TUNTIJAKOTAULUKKO (LOPS2016)

 

Oppiaine Pakolliset
kurssit
Valtakunnalliset
syventävät
kurssit
Valtakunnalliset
soveltavat
kurssit
Koulukohtaiset
soveltavat
kurssit
Äidinkieli ja kirjallisuus 6 3 3
Kielet
 A-kieli 6 2 7
 B-kieli 5 2 4
 Muut kielet 8+8
Matematiikka
Yhteinen opintokokonaisuus 1
 Lyhyt oppimäärä 5 2 3
 Pitkä oppimäärä 9 3 5
Ympäristö ja luonnontieteet
 Biologia 2 3 5
 Maantiede 1 3 2
 Fysiikka 1 6 3
 Kemia 1 4 4
Humanistis-
yhteiskunnalliset tieteet
 Filosofia 2 2
 Psykologia 1 4 4
 Historia 3 3 1
 Yhteiskuntaoppi 3 1 2
 Uskonto tai
elämänkatsomustieto
2 4 1
 Terveystieto 1 2 1
Taito- ja taideaineet 5
 Liikunta 2 3 4
 Musiikki 1-2 2 2
 Kuvataide 1-2 2 3
Opinto-ohjaus 2 3
Teemaopinnot 3
Taiteiden väliset kurssit 3
Lukiodiplomit 8
Tieto- ja viestintätekniikka 1,5
Urheiluvalmennus 12 (syv.)+6(sov.)
Pakolliset kurssit 47-51
Syventävät kurssit vähintään 10
Kurssit yhteensä vähintään 75


Urheilulukiossa urheilijalla on poislukuoikeus kahdeksaan pakolliseen kurssiin, jos hän on suorittanut vähintään 12 urheiluvalmennuskurssia. 
Opiskelijalla tulee kuitenkin olla vähintään puolet yksittäisen oppiaineen pakollisten kurssien määrästä suoritettuna.

 

LUKION TUNTIJAKOTAULUKKO (LOPS2021)

Oppiaineryhmä ja oppiaine Pakolliset opinnot (op) Valtakunnalliset valinnaiset opinnot (op) Koulukohtaiset soveltavat opinnot (op)
Äidinkielen ja kirjallisuuden, toisen kotimaisen kielen ja vieraiden kielten opinnot
– Äidinkieli ja kirjallisuus 12 6 6
– A-kieli 12 4 10
– B1-kieli 10 4 6
– B2- ja B3-kielet 16+16 2
Matemaattis-luonnontieteelliset opinnot
– Matematiikan yhteiset opinnot 2
– Matematiikka lyhyt tai pitkä oppimäärä
   Lyhyt oppimäärä 10 4 6
   Pitkä oppimäärä 18 6 4
– Biologia 4 6 8
– Maantiede 2 6 4
– Fysiikka 2 12 6
– Kemia 2 8 4
Humanistis-

yhteiskunnalliset opinnot

– Filosofia 4 4
– Psykologia 2 8 6
– Historia 6 6 2
– Yhteiskuntaoppi 6 2 2
– Uskonto tai

elämänkatsomustieto

4 8 2
Terveystieto 2 4 2
Taito- ja taideaineiden opinnot
– Liikunta 4 6 8
– Musiikki tai kuvataide yhteensä 6
   Musiikki 2 tai 4 4 4
   Kuvataide 2 tai 4 4 7
Opinto-ohjaus 4 6
Temaattiset opinnot 6
Lukiodiplomit 6
Tieto- ja viestintätekniikka 1
Urheiluvalmennus ja sitä tukevat opinnot 38
Koulutoimintaopinnot 4
Koulun ulkopuoliset opinnot 8
Pakolliset opinnot yhteensä 94 tai 102
Tämän liitteen mukaiset valtakunnalliset valinnaiset opinnot vähintään 20
Opinnot yhteensä vähintään 150  

Lukion oppimäärän tulee sisältää vähintään 20 opintopistettä valtakunnallisia valinnaisia opintoja.
Urheilulukiolaisella on oikeus pois lukea pakollisia opintoja 16 op verran, jos hän on suorittanut vähintään 24 op verran urheilun erityistehtäväopintoja.

Opiskelijalla tulee kuitenkin olla vähintään puolet yksittäisen oppiaineen pakollisten opintopisteiden määrästä suoritettuna. Jos pakollisia opintopisteitä on vain kaksi, tulee nämä molemmat olla suoritettuna.