Korkeakouluyhteistyö

Lukio-opintojen aikana opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää korkeakoulujen antamaa opetusta osaksi lukio- opintojaan. Yliopistot ja ammattikorkeakoulut järjestävät erilaisia tutustumis- ja kurkistusopintoja, jotka ovat pääsääntöisesti lukiolaisille maksuttomia.

 

Lisätietoa korkeakoulujen tarjonnasta ja opintojen sisällyttämisestä lukiotutkintoon saat omalta opoltasi.

Kajaanin ammattikorkeakoulu tarjoaa lukiolaisille kurkistusopintoja ja KAMKstart -opintoja. Kurkistusopinnoissa opiskelija voi tutustua amk-opintoihin. KAMKstart -opinnot tarjoavat lukiolaiselle mahdollisuuden saada varma opiskelupaikka Kajaanin ammattikorkeakouluun jo lukio-opintojen aikana.  Alakohtaiset opinnot ovat laajuudeltaan 15 opintopistettä. Opinnot ovat Sotkamon lukiossa opiskeleville ilmaisia.

Lisätietoja KAMK:n kurkistusopinnoista.

Lisätietoja KAMKstart -opinnoista.