Uuden lukion suunnittelu

Suunnitteluvaihe

Tiedote lukion ja kirjaston suunnittelusta ūüďö

Sotkamon lukio-kirjastohankkeen hankesuunnittelun jatkumona on käynnistetty hankkeen varsinainen arkkitehtisuunnittelu. Hankkeen pääsuunnittelijana toimii Arkkitehdit M3 Oy:n Mika Kurth. Käytännössä suunnittelussa on menossa ns. massoitteluvaihe, jossa todennetaan tarvittavat tilat ja niiden sijoittelu rakennukseen. Suunnittelua ohjaa kunnanhallituksen määrittämä työryhmä, johon kuuluu luonnollisesti myös käyttäjien edustajia. Suunnittelutyöryhmän linjauksen mukaisesti hanketta tullaan esittelemään laajemmin tilojen tuleville käyttäjille lähiaikoina. Lisäksi hankkeen alustava suunnittelu- ja toteutusaikataulu päätetään seuraavassa suunnittelukokouksessa maaliskuussa 2022.

Sotkamossa 18.2.2022

Suunnittelutyöryhmän puolesta

Merja Ojalammi
sivistysjohtaja

Harri Helenius
tekninen johtaja