Tulokset

Alustavat pisteet

Aineenopettajat tekevät alustavan pisteytyksen Ylioppilastutkintolautakunnan hyvän vastauksen piirteiden pohjalta. Kokelasmäärästä riippuen pisteytysaikaa on viikko tai kaksi viikkoa. Alustavat pisteet ovat nähtävillä Wilmassa, kohdasta Tulosteet > YO-kokelaan aineet ja suoritukset.

Tutkintotulokset ja koesuoritukset

Lopullisesta pisteytyksestä vastaavat Ylioppilastutkintolautakunnan sensorit. Kevään kirjoitusten lopulliset tulokset tulevat toukokuun puolivälin paikkeilla ja syksyn kirjoitusten lopulliset tulokset puolestaan marraskuun puolivälissä. Myös nämä tulokset ovat luettavissa Wilmasta.

YTL:n tulokset ja koesuoritukset sivusto:
https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/tulokset-ja-koesuoritukset

Oikaisuvaatimus

Ylioppilastutkintolautakunnan päätökseen, jolla koesuoritus on arvosteltu, saa vaatia lautakunnalta oikaisua. Oikaisuvaatimuksen tekeminen maksaa 50 euroa. Maksu palautetaan, jos oikaisuvaatimus johtaa arvosanan tai pelkän pistemäärän korottamiseen.

https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/oikaisuvaatimus