Osallistumisoikeus

Kokeeseen voi osallistua opiskelija, joka on suorittanut kaikki ko aineen lukion pakolliset kurssit. Rehtori voi myöntää  perustellusta syystä osallistumisoikeuden opiskelijalle, joka ei ole suorittanut kaikkia lukion pakollisia kursseja. Oikeuden myöntämiselle tulee olla kuitenkin lain edellyttämät perusteet esim. ulkomailla tapahtunut vieraan kielen opiskelu tai muut korvaavat opinnot. Oikeutta on haettava kirjallisesti rehtorilta hyvissä ajoin ennen koetta.