Erityisjärjestelyt ja arvostelun helpotus

Opiskelijalla on mahdollisuus saada kokeen suorittamiseen oikeus erityisjärjestelyihin, jos hänelle on siihen perusteltu syy. Erityisjärjestelyjä voivat olla pidennetty koeaika tai lupa suorittaa koe erillisessä  koetilassa. Erityisjärjestelyt edellyttävät aina lupaa ylioppilastutkintolautakunnalta. 

Opiskelija voi myös saada arvosteluun helpotusta sairauden, vamman tai vieraskielisyyden perusteella.

Ennen kuin kokelas ryhtyy hakemaan lautakunnalta erityisjärjestelyjä ja hankkimaan tarvittavia liitteitä, hänen on syytä keskustella tarvittavista erityisjärjestelyistä sekä niiden toteuttamisesta lukion rehtorin kanssa. Hakemus on toimitettava lautakuntaan viimeistään
• kevään tutkinnon osalta 30. marraskuuta ja
• syksyn tutkinnon osalta 30. huhtikuuta.
Myöhässä toimitetut tai puutteelliset hakemukset käsitellään, mutta erityisjärjestelyt pannaan toimeen aikaisintaan seuraavalla tutkintokerralla. Poikkeuksena ovat erityisjärjestelytarpeet, jotka ilmenevät äkillisesti yllä ilmoitettujen päivämäärien jälkeen (ks. myös liitteen luku 2.1 Erityisjärjestelyt äkillisissä sairaustapauksissa).

Arvostelun helpotus

Sairaus tai vamma, lukihäiriö tai vaikea elämäntilanne voidaan ottaa arvostelussa huomioon vain, jos kokelas on saamassa kokeesta hylätyn arvosanan. Tällöin kokelaan pistemäärää korotetaan alla olevan taulukon mukaisesti. Korotettu pistemäärä voi olla enintään yhtä suuri kuin approbatur-arvosanan vähimmäispistemäärä. Korotus tehdään yhden koesuoritusta heikentävän syyn perusteella koetta kohti siten, että huomioon otetaan syy, jonka perusteella kokelas saa eniten pisteitä. Pistemäärän enimmäiskorotus, jos sairaus tai vamma, erityisen vaikea elämäntilanne tai lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeus vaikuttaa koesuoritukseen.

Liite

Koesuoritusta heikentävän syyn huomioon ottaminen ylioppilastutkinnossa (pdf)