Poissaolot

POISSAOLO TUNNEILTA
Lukiolain 25§ mukaan opiskelijan tulee osallistua opetukseen, ellei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta. Jokainen poissaolotunti on selitettävä kurssin opettajalle. Selitys on oltava huoltajan, valmentajan tai ryhmänohjaajan kuittaamana kirjallisena tai Wilmassa.

Poissaolojen myöntämisen ehtoja ovat:

1. Opiskelijan täyttämä Wilman lomake ”Opiskelusuunnitelma (poissaolon ajaksi)”. Lomake tulee täyttää hyvissä ajoin, vähintään viikkoa ennen poissaolojaksoa (kisamatka, leiritys tai anottu loma/vapaa).
JA
2. Poissaoloanomus huoltajalta (paperilla tai Wilma-viestillä ryhmänohjaajalle/rehtorille)
* 1-3 päivää: ryhmänohjaajalle
* yli 3 päivää: rehtorille
tai valmentajien hyväksymä urheilupoissaolo

Urheilijoiden tulee saada valmentajalta etukäteen hyväksyntä valmennusleirille tai kilpailumatkalle osallistumisesta. Leirin aikana tapahtuvasta opiskelusta on sovittava aina kunkin kurssin opettajan kanssa ennen leirille lähtöä. Sovitut asiat on oltava kirjattuna Wilman lomakkeella. Poissaoloja eivät ole koulun omaan toimintaan esim. juhlien järjestelyyn liittyvät poissaolot silloin kun niihin on myönnetty lupa. Myöskään ylioppilaskirjoituksiin osallistuminen ei aiheuta poissaoloja. Autokoulun vuoksi saa olla poissa korkeintaan yhdeltä opetustuokiolta ko. kurssia kohden.

Oppilaan on pääsääntöisesti oltava läsnä yli 80% opetustunneista. Mikäli poissaoloja on enemmän,  opettajalla on oikeus pyytää opiskelijalta lisänäyttöjä tai harkitessaan jättää arvioimatta. Lisätehtävät on tehtävä ja palautettava ennen kurssin päättymistä. Mikäli poissaoloja on 50% opetustunneista tai enemmän, kurssin normaali suoritus keskeytyy ja se tulee itsenäisesti suoritettavaksi. Poissaolot on selvitettävä kaikissa tapauksissa. Tällöin annetaan selvitys vanhemmalta, valmentajalta, terveydenhoitajalta tai ryhmänohjaajalta. Tämä koskee myös 18 vuotta täyttäneitä oppilaita. Oppilaan tulee aina välittömästi (seuraavan tunnin alussa) ilmoittaa kurssia opettavalle opettajalle poissaolon syy.

Ryhmänohjaaja voi tarvittaessa myöntää luvan enintään kolme päivää kestävään ja rehtori yli kolme päivää kestävään poissaoloon. Jos opiskelija on poissa kurssin ensimmäiseltä tunnilta, hänen tulee vahvistaa osallistumisensa kurssille joko ryhmänohjaajalle tai kansliaan.

Jokaisen opiskelijan kannattaa lisäksi muistaa, että poissaolot voivat alentaa kurssiarvosanaa, jatkuvan näytön puuttuessa.

POISSAOLO KURSSIKOKEESTA
Mikäli opiskelija on sairaana tai muusta rehtorin hyväksymästä syystä poissa kokeesta jakson tunnille tai päättöviikolla, ko. kurssin opettaja päättää yhdessä opiskelijan kanssa kurssikokeiden suorittamisesta. Erillisen suoritusmahdollisuuden järjestäminen edellyttää, että poissaolosta on ilmoitettu viimeistään koepäivänä ko. opettajalle tai kansliaan ja siihen on hyväksyttävä syy.