Opetussuunnitelma

Käytössä on kaksi eri opetussuunnitelmaa riippuen lukion aloitusvuodesta
LOPS2016 Sotkamon lukio

Sotkamon lukio, LOPS2021

Opetussuunnitelman mukaiset kurssit sisältöineen on esitelty kohdassa kurssisisällöt ja lukion kurssien tuntijako on myös hyvä muistaa.