Opetuksen ja valmennuksen periaatteet

Valmennus (valmennukseen varatut ajat opetuksen puolella):

 HiihtolajitPesäpalloUinti, suunnistus, eSports,…
vsk1.2.-4.1.2.3.-4.1.2.-4.
1. jakso 1, 7 1, 77 7 7 7 7
2. jakso1, 71 (ohj2), 6, 7 1,71 (ohj2), 7 777
3. jakso1, 71, 6, 71, 71, 7777
4. jakso1 (ohj), 71, 71 (ohj), 7 1, 7777
5. jakso7777777

Valmennuksen ohjauskurssit

  • 1. vsk: 4. jakso, 1.rivi
  • 2. vsk: 2. jakso, 1.rivi
  • 3.-4. vsk vsk (hiihto): käytännössä  ohjauskurssi toteutuu jaksojen 2-4 aikana rivillä 1

LOPS16: Urheilulukiossa urheilijalla on poislukuoikeus kahdeksaan pakolliseen kurssiin, jos hän on suorittanut vähintään 12 urheiluvalmennuskurssia. Opiskelijalla tulee kuitenkin olla vähintään puolet yksittäisen oppiaineen pakollisten kurssien määrästä suoritettuna.

LOPS21: Lukion oppimäärän tulee sisältää vähintään 20 opintopistettä valtakunnallisia valinnaisia opintoja.
Urheilulukiolaisella on oikeus pois lukea pakollisia opintoja 16 op verran, jos hän on suorittanut vähintään 24 op verran urheilun erityistehtäväopintoja.

Opiskelijalla tulee kuitenkin olla vähintään puolet yksittäisen oppiaineen pakollisten opintopisteiden määrästä suoritettuna. Jos pakollisia opintopisteitä on vain kaksi, tulee nämä molemmat olla suoritettuna.