Kurssivalintojen teko

Ensimmäiselle vuosikurssille valinnat tehdään valmiiksi ja ensimmäisen vuoden opinnot ovat pitkälti luokallisena. Kurssivalintoja tarkistetaan ja tarvittaessa muokataan.

Tulevan lukuvuoden kurssitarjotin valmistuu keväisin neljännen jakson aikana.
Tarjottimen valmistuttua ensimmäisen ja toisen  vuosikurssin opiskelijat tekevät valinnat seuraavaksi lukuvuodeksi ohjatusti opinto-ohjaajien kanssa. Kolmannen vuosikurssin opiskelijat tekevät valinnat itsenäisesti. Valintojen tekoa varten tarjotin avataan opiskelijoille ja aikatauluista annetaan tarkennetut ohjeet etukäteen. On ensiarvoisen tärkeää tehdä valinnat tarjottimen ollessa auki.

Valintoja on aina mahdollista tarkistaa yhdessä opinto-ohjaajan kanssa.
Huolehdithan, että Wilmassa oleva yo-kirjoitussuunnitelma on ajan tasalla.