Kompensaatio

Jos saat hylätyn arvosanan yhdessä pakollisessa kokeessa, ylioppilastutkintolautakunta voi kuitenkin jäljempänä esitetyin edellytyksin antaa ylioppilastutkintotodistuksen, johon hylätty arvosana merkitään. Menettelyä kutsutaan kompensaatioksi.

Yleisen kompensaation perusteet ovat seuraavat:
Hylätyt suoritukset eri oppiaineissa on tason mukaan jaettu neljään luokkaan i+, i, i- ja i=.
Kokelaan jokaisen hyväksytyn kokeen arvosanasta annetaan kompensaatiopisteitä seuraavasti:
L – 7, E – 6, M – 5, C – 4, B – 3 ja A – 2.
Saadut kompensaatiopisteet lasketaan yhteen, jolloin 12 kompensaatiopistettä kompensoi hylätyn arvosanan, jos se on i+, 14 i:n, 16 i-:n ja 18 i=:n.

Jos saat hylätyn arvosanan useammin kuin kerran jossakin kokeessa, otetaan edellä esitetyn luokittelun mukainen paras improbaturisi huomioon kompensaatiota laskettaessa.

Kompensaatio tehdään automaattisesti eikä sitä tarvitse erikseen anoa.