Opetussuunnitelma

Käytössä on kaksi eri opetussuunnitelmaa riippuen lukion aloitusvuodesta
LOPS2016 Sotkamon lukio

LOPS21 Sotkamon lukio

Opetussuunnitelman mukaiset kurssit sisältöineen on esitelty kohdassa kurssisisällöt ja lukion kurssien tuntijako on myös hyvä muistaa.