Opetussuunnitelma

Käytössä on LOPS2016 .

Opetussuunnitelman mukaiset kurssit sisältöineen on esitelty kohdassa kurssisisällöt ja lukion kurssien tuntijako on myös hyvä muistaa.

Syksyllä 2021 aloittavat opiskelijat aloittavat opintonsa uuden opetussuunnitelman mukaisesti:
LOPS21 Sotkamon lukio, hyväksytty