Opetussuunnitelma

Käytössä on LOPS2016 .

Opetussuunnitelman mukaiset kurssit sisältöineen on esitelty kohdassa kurssisisällöt ja lukion kurssien tuntijako on myös hyvä muistaa.