Opetuksen ja valmennuksen periaatteet

Valmennus (valmennukseen varatut ajat opetuksen puolella):

Hiihtolajit Pesäpallo Uinti, suunnistus, eSports,…
vsk. 1 2.-4. 1. 2. 3.          1. 2.-4.
1. jakso      1, 7 1, 7 7 7 7 7 7
2. jakso 1, 7 1 (ohj2), 6, 7     1,7 1 (ohj2), 7    7 7 7
3. jakso 1, 7 1, 6, 7 1, 7 1, 7 7 7 7
4. jakso 1 (ohj), 7 1, 7 1 (ohj), 7 1, 7 7 7 7
5. jakso 7 7 7 7 7 7 7


Valmennuksen ohjauskurssit

  • 1. vsk: 4. jakso, 1.rivi
  • 2. vsk: 2. jakso, 1.rivi
  • 3.-4. vsk vsk (hiihto): käytännössä  ohjauskurssi VA16 toteutuu jaksojen 2-4 aikana rivillä 1

Urheilulukiossa urheilijalla on poislukuoikeus kahdeksaan pakolliseen kurssiin, jos hän on suorittanut vähintään 12 urheiluvalmennuskurssia. Opiskelijalla tulee kuitenkin olla vähintään puolet yksittäisen oppiaineen pakollisten kurssien määrästä suoritettuna.